واکسیناسیون سگ

واکسیناسیون سگ

واکسیناسیون سگ

  بعضی از توله ها درحالی که هنوز در دست پرورش دهندگان هستند در سن 6 هفتگی مورد واکسیناسیون موقتی برای جلوگیری از ویروسهای دیستمپر ، پاروا ویروس و هپاتیت  قرار می گیرند. در 9 هفتگی توله سگ شما باید برای جلوگیری از ویروسهای دیستمپر ، هپاتیت (ICH) ، پاروا ویروس (CPV) و کننل کاف ، واکسیناسیون شوند. این امر بستگی دارد به جایی که شما زندگی می کنید ، برخی اوقات آنها برای بیماریهای دیگری مانند leptospirosis یا هاری احتیاج به واکسیناسیون دارند.
واکسنها مارکهای بسیار زیادی دارند ، برخی از آنها برای مبارزه با چند بیماری موثرند که باعث کاهش آمپول زدن به حیوان می شود. دامپزشک ، شما را برای انتخاب بهترین واکسن برای سگتان یاری خواهد کرد.

 

واکسیناسیون هم می تواند از طریق زیر پوستی و هم می تواند از طریق سوراخهای بینی انجام شود. دامپزشک به شما خواهد گفت که کدام روش برای سگ شما مناسب می باشد. 

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین