فتق در سگها و گربه ها

فتق در سگها و گربه ها

فتق در سگها و گربه ها

 

سگ در سمت چپ تصویر دارای فتق در ناحیه کشاله ران می باشد. گربه در تصویر دارای فتق در ناحیه دیافراگم است که بصورت نقطه های زرد و قرمز مشخص شده است. سگ در تصویر پایین دارای فتق کوچکی در ناحیه شکمی است که بعد از عمل جراحی جهت عقیم شدن پدیدار گشته است.

فتق چیست؟
فتق ها همانند یک اشک بر روی دیواره بدن حیوان شماست که به ارگانها و بافت ها اجازه می دهد که به محل هایی عبور کنند که به آنجا تعلق ندارند. فتق تا حدودی شبیه به دانه هایی است که بر روی لاستیک خودرو به وجود می آیند. برخی کوچک و در طول زندگی راحت و نیاز به درمان ندارند و برخی دیگر بزرگ و نیاز به درمان دارند. برخی مادرزاد و از بدو تولد توله همراه اوست  برخی پس از جراحت بوجود می آیند. برخی از فتق های کوچک خوش خیم بوده و می توان به سادگی آنرا با فشار به حالت اولیه بازگرداند. اگر ناحیه فتق خون کافی دریافت نکند خفه (بدخیم) می باشد.

فتق نافی (شکمی):
فتق نافی همانند دکمه بر روی شکم حیوان شماست. فتق شکمی رایج ترین نوع در بین حیوانات است و اصولاً یک خصیصه ارثی می باشد. سگها و گربه های درگیر فتق ناف معمولاً فتقی نرم و بدون درد دارند و این فتق گاهاً پدیدار و ناپدید می شود و این امر بسته به موقعیت و مقدار غذای خورده شده دارد. محتوای فتق کوچک چیزی نیست به جز چربی پرده که ما همگی آنرا داریم با نام علمی (Omentum )   که روده ها را پوشش می دهد. فتق های کوچک دارای اهمیت نمی باشند و معمولاً با بزرگترشدن حیوان به خودی خود ناپدید می شوند. اما در صورت نیاز به درمان، سن در سگهای نر 18-12 هفتگی و در سگهای ماده سن 6-5 ماهگی را توصیه می کنم. گاهاً تصور می شود که بریدن بند ناف خیلی کوتاه موجب شکل گیری این عارضه می شود که این مطلب چندان صحیح نمی باشد. فتق ناف در نژاد های خالص بیشتر از نژادهای دورگه دیده می شود. فتق های بزرگ می توانند خفگی ایجاد نمایند به این صورت که حلقه ای از روده و یا عضوی دیگر از بدن در تنگای فشار فتق قرار گیرد، در این حالت جریان خود آن عضو قطع و در نتیجه مرگ سلولی را بهمراه دارد. در این موارد جراحی به سرعت باید انجام گیرد. جالب اینست که فتق های بسیار بزرگ خطر کمتری در مقایسه با انداره متوسط آن دارند. در حقیقت هیچ فشاری بر روی روده وارد نمی کنند که البته بهتر است به دلیل ظاهر آن نیز درمان شود. می توان از نوارهای استریل مخصوص برای بستن آن استفاده نمود.
ضرب المثل قدیمی می گوید: عیوب ژنتیک 3 تایی می آیند. در موارد بسیاری در هنگام بروز فتق حاد باید توله را جهت چکاپ قلبی و بیماری شکاف سق دهان نیز معاینه نمود.

 

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین