اسم سگ در زبانهای مختلف

اسم سگ در زبانهای مختلف

 مغولی = سِتا کُرنیش = کای هندوستان شمالی = کوتا  پشتو = اِسپِی
 آفریقایی = هوند چکسلاواکی = پِس ایسلندی = هوند فارسی = سَگ
 آکاد = کالبوم دانمارکی = هاند اندونزی = مِندیکوتی لهستانی = پایز
 آلبانی = کِن هلندی = هوند ایرلندی = مادرا پرتغالی = کا او
 اتیوپی = واشها مصری = یوهر ایتالیایی = کِین رومانی = سیاین
 آنگلوساکسون = داکگا هانک اسکیمو = کرینگ مِرک ژاپنی = اینو  کولی = ریکانو
سرخپوست = گ شِ اسپرانتو = هاندو کنگوئی = اِمبوا روسی = ساباکا
عربی = کالب استونی = کوِر کره ای = گی ساموا = مِآی
 آرامی = آبلِکد فنلاندی = کوایرا کردی = سِگ سانسکریتی = سارامیاه
آشوری = کالبو فرانسوی = چی اِن لاتین = کانیس اسکاتلندی = کو
ارمنی = شان گرجستانی = دیزهال خلیج ریگا = سانس صربستانی = پاس
هندوستانی = کاترو آلمانی = هاند لیتوانی = سونیس سیسیلی = کَنی
بلغاری = کاش یونانی = اسکایلوس مقدونی = کوش چکوسلاواکی = پِس
برمه ای = کو اِی  گجراتی = کوتو اهل مالت = کِلب سومالی = ایای
کانتونی = گا او - کا او هاییتی = چِن مالایا = اَنجینگ اسپانیایی = پِرو
کاتالونی = گوس هاوایی = آیلیو نپالی = کیو کور سوئدی = هاند
چینی = گ یهودی = کِلِو نروژی = هاند تاتاری = اِت
 تایلندی = سونهاک ازبکی = ایت ویتنامی = چو  
تبتی = خایی اکراین = ساباکا اهل ولز = سی
ترکی = کوپِک اردو = کاتا ناتالی = اینجا

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین