واگذاری رایگان سگ و گربه

این بخش به معرفی برخی از موارد واگذاری سگ و گربه رایگان باشگاه اطلس دام اختصاص دارد .

مولد نژاد لابرادور رتریور .

.

لابرادور رتریور نر
مولد نژاد .

.

نر
مولد نژاد .

.

نر
مولد نژاد کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل مری

مری

کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل ماده
مولد نژاد کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل الیور

الیور

کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل نر
مولد نژاد آکیتا جاپانیز آکیتا

جاپانیز آکیتا

آکیتا ماده
مولد نژاد جاپانیز اشپیتز بادی

بادی

جاپانیز اشپیتز نر
مولد نژاد .

.

ماده
مولد نژاد .

.

نر
مولد نژاد .

.

نر
گفتگو آنلاین