زشت ترین سگ دنیا

زشت ترین سگ دنیا

 زشت ترین سگ دنیا


"سم" احتمالاً معروف ترین سگ زشت در دنیا بوده است. نژاد او چاینیز کرستد و در منطقه "سانتا باربرا" واقع در آمریکا می زیسته است. از سال 2003 تا 2005 پیاپی مقام اول زشت ترین سگ دنیا را به خود اختصاص داد. بدلیل سن زیاد و ظاهر زشتش مدتها در قفس در بخش حمایت از حیوانات زندگی می کرد و کسی به او توجه نداشت تا اینکه در آخر سر پرستی او توسط خانمی بنام "سوزی لاکهید" پذیرفته شد و به جمع سایر سگهای جاپانیز اشپیتز ایشان پیوست. با نهایت تأسف "سم" در سال 2005 و در سن 15 سالگی در اثر ناراحتی قلبی جان سپرد. "سم" لقب زشت ترین سگ دنیا را برای همیشه به خود اختصاص داد. در طول حیاتش به سرتاسر دنیا ، روزنامه ها ، اینترنت ، تلویزیون و حتی برنامه های رادیویی راه یافت.

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین