کشتار سگهای ولگرد در ایران

کشتار سگهای ولگرد در ایران

کشتار سگهای ولگرد در ایران

 

گمان میرود بعد از انقلاب اسلامی مدتی کار کشتار سگهای ولگرد قطع گردیده و شروع مجدد این کشتار بیرحمانه از سال 1377 بطور جدی در سراسر کشور شروع گشته است. جدولهای زیر نمونه های اندکی از تعداد بیشمار کشتار سالیانه این سگهای بیگناه در گوشه و کنار ایران میباشد. لیست واقعی این کشتار و نیز مرگ و میر این حیوانات بی سرپرست در نتیجه گرسنگی و بیماری و سرما بسیار بیشتر از آمار فوق است.

همین کشتار بیرویه سگها و نیز طرح جدید مبارزه (اتلاف) گربه های خیابانی در ایران باعث گردیده که تولید مثل و ازدیاد موشها در مناطق مسکونی ایران به حد غیر قابل تصوری افزایش یاید.

کشتار سگهای ولگرد در ایران از طریق شکلیک با گلوله جنگی و یا پخش نمودن دامهای غذائی مسموم در سطوح خیابانهای شهری انجام میگیرد که هر دو روش طرق بسیار خطرناک و بیرحمانه میباشد. همچنین طرحی که از سوی شهرداری مشهد برای زنده گیری و تقسیم بندی سگها بر مبنی نژادی و سلامتی آنها برای استفاده در امور اجتماعی و یا تعیین میزان بیماریهای رایج و مرگ با ترحم سگهای بیمار اصولا در اکثر نقاط کشور اجرا نگشته و نمی گردد.

کشتار سگهای ولگرد در ایران از طریق شلیک با گلوله جنگی و یا پخش نمودن دامهای غذائی مسموم در سطوح خیابانهای شهری انجام میگیرد که هر دو روش طرق بسیار خطرناک و بیرحمانه میباشد. همچنین طرحی که از سوی شهرداری مشهد برای زنده گیری و تقسیم بندی سگها بر مبنی نژادی و سلامتی آنها برای استفاده در امور اجتماعی و یا تعیین میزان بیماریهای رایج و مرگ با ترحم سگهای بیمار اصولا در اکثر نقاط کشور اجرا نگشته و نمی گردد.

یکی از دلایل افزایش سگهای ولگرد در سراسر کشور عدم توجه و آگاهی مردم برای نگهداری از حیوانات خانوادگی و نیز وضعیت اجتماعی و مکانی آنهاست. افرادی که با دیدن یک توله زیبا از سگهای وارداتی آنها را برای فرزندانشان میخرند پس از چند ماه با توجه به هزینه سنگین نگهداری و درمانی آنها و نیز عدم اطلاع عمومی از مسئولیت سنگین پرورش این سگها و یا زندگی در محیط کوچک آپارتمانی و برخورد شدید همسایگان با این امر و یا محدودیتهای مذهبی مجبور میشوند این سگهای بیچاره را در بیابانها رها ساخته و خود را از این مشکل بدین طرح رها سازند. رها سازی سگهای خانگی (اکثرا با نژادهای خالص و مخلوط وارداتی) و جفت گیری آنها با سگهای محلی ولگرد ما (که اکثرا خود دارای نژادهای خوب محلی ایرانی میباشند) هم باعث نابودی نژادهای محلی شده و هم در امر افزایش سگهای ولگرد و ایجاد مزاحمت برای مردم اثرات چشمگیری دارد.

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین