معرفی Iran Kennel Club

معرفی Iran Kennel Club

شرکت اطلس دام پارسیان نماینده رسمی Iran Kennel Club

 

 

 

اهداف IKC:

 

 

 1. شناسایی سگ ایرانی و اصلاح نژادی آن بمنظور معرفی آن به جامعه بین المللی.

 

 1. ثبت سگهای خالص و اصیل کشور بهمراه صدور گواهی و شجره نامه جهت جلوگیری از تولید سگهای نامرغوب که در نهایت منجر به حضور سگهای ولگرد و انتشار بیماری توسط آنها می شود .

 

 1. ترویج استفاده از سگهای کارو کمک گرفتن از آنها برای انجام امور مختلف .

 

 1. برگزاری مسابقات جهت بهبود کیفیت سگهای کار موجود در کشور .

 

 1. آموزش نیروی انسانی و کمک به ارگانهای ذیربط جهت استفاده و کارایی بهتر این حیوان.

 

 1. جلوگیری از دو رگه سازی (هیبرید ) سگها که معمولاً با بروز بیماریهای ژنتیک و گاهاً رفتاری همراه است .

 

 1. برگزاری کلاس های داوری و مربیگری با همکاری داوران و مربیان بین المللی.

 

 1. هماهنگی و همکاری با مراکز دامپزشکی و پرورش سگ در کشور.

 

 1. مشاوره و راهنمایی جهت اخذ پروانه پرورش و تربیت سگ از ارگانهای مربوط.

 

 1. پیگیری جهت تعیین سگهای منتخب داخلی و شرکت آنها در مسابقات بین المللی.

 

 1. پیوستن به فدارسیون جهانی سگها (FCI) وانجام امور طبق ضوابط فدراسیون مذکور.

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین