سگ علیه کودک

سگ علیه کودک

 سگ علیه کودک

 

 

سگی که روزی بهترین دوست و رفیق قابل اعتماد کودک و هم بازی او بوده ، ناگهان هر وقت کودک اقدام به بغل کردن او می کند ، سگ شروع به غرغر (صدایی که از نای سگ خشمگین بر می آید) کردن می کند. چطور این اتفاق افتاده است؟ آیا سگی که روزی آن کودک را دوست داشت حالا از او بدش می آید؟ این امر ممکن است در انسانها رخ بدهد ولی در سگها خیر.   

 

بیایید به این مشکل از نزدیکتر بنگریم . . .

 

خانواده ای است با دو سگ بالغ ، 3 فرزند و پدر و مادر. سگ مسن تر می میرد. آن خانواده یک توله سگ را برای جایگزین کردن سگی که مرد آوردند. غریزه سگ برزرگتر می گوید که باید جایگاه های هر کس در گروه (خانواده) دوباره تعیین شود.

فرزند دومی آن خانواده یک فرد سگ دوست می باشد. او با توله سگ بازی می کند ، با او روی زمین غل می خورد و در کنار او می خوابد. در حالی که دو فرزند دیگر زیاد از سگ خوششان نمی آید و اکثراً به هر دو سگها به محلی می کنند. سگ بالغ اخلاق و رفتار فرزند دومی و توله سگ را نگاه می کند و از اینکه در حال حاضر سمت او در این خانواده چیست گیج می شود. آیا باید همان طور که به توله سگ نگاه می کند به کودک نگاه کند ، غریزه سگ می گوید که باید جایگاههای جدیدی در خانواده ایجاد شود. سگ در فکر خود این جایگاهها را به این شکل می بیند:

1- شوهر

2- زن

3- بچه بزرگتر

4- بچه کوچکتر

سگ اشتباهاً فکر می کند که موقعیت فرزند دومی همانند آن توله سگ تازه وارد است. سگ بالغ عاشق آن کودک می باشد اما غریزه به او می گوید که باید یک نظمی وجود داشته باشد.

سگ بالغ بطور غریزی سعی می کند که نظم و جایگاههای سه عضو آخر گروه را بنا کند که این اعضا شامل:  خودش ، کودک و توله سگ می باشد. سگ بالغ شروع به نشان دادن علائمی مبنی بر تسلط بر توله سگ و کودک می کند. وقتی که کودک می خواهد سگ را بغل کند ، سگ به او غرغر می کند.

سگ بالغ گیج شده است ، وقتی که به کودک غرغر می کند مورد سرزنش قرار گرفته می شود. اما غریزه او هنوز متقاعد نشده و دچار گیجی و ترس بزرگی شده است. بدون دلیل او نمی تواند درک کند که چه چیزی از آن در خواست شده است.

به کودک باید یاد داده شود که چگونه دوباره کنترل یک سگ حکمفرما را بدست آورد و جایگاه خود را بالاتر از همه سگها برقرار کند.

یک کودک باید این قوانین را یاد گرفته و انجام دهد.

1- کودک دومی باید تنها کسی باشد که به سگ غذا می دهد. باید قبل از اینکه به سگ غذا دهد اول به او دستوری بدهد. اگر سگ دستور را انجام نداد باید صبر کند و غذا را به او ندهد.

2- تمامی انسانها باید قبل از سگها غذای خود را بخورند ، مانند یک رئیس که همیشه اول از بقیه غذا می خورد. در زمانی که غذای سگتان را می دهید موقعی که دارد شما را نگاه می کند مقداری خوراکی بخورید، چیزی را که دارید می خورید را نزدیک غذای سگ برده و بخورید تا او فکر کند که شما دارید بیرون از ظرف غذای او می خورید (رئیس همیشه اول از همه غذا می خورد).

3- موقعی که سر میز نشسته اید و دارید غذا می خورید به سگتان تکه ای از غذای خود را ندهید.

4- غذا دادن باید در زمانهای معین باشد.

5- انسانها نباید به سگ اجازه دهند که اول از آنها از هر دربی عبور کنند. سگها همیشه باید بها از انسانها از درب عبور کنند ، مانند رئیس یک گروه که همیشه جلوی همه راه می رود. به سگها باید بویید "بایست"  و بعد دستور بدهید که "بیا" بعد از آنکه همه آدمها از درب عبور کردند. ( به قسمت آموزش سگتان مراجعه کنید تا به دستورات پایه ای مهمی  که تمامی سگها باید بدانند ، پی ببرید. 

6- وقتی شما خانه یا اطاق را ترک می کنید حتی برای یک دقیقه ، وقتی که دوباره بر می گردید ، سگ را برای چند دقیقه نادیده بگیرید.

7- یک دستور ساده ای که باید اطاعت شود مانند دستور "بشین" باید قبل از هر کار  لذت بخشی به سگ داده شود. کودکان حداقل یکبار در روز باید به سگها دستور دهند و وقتی که آنها دستور را اجرا کردند آنها را با دادن یک خوردنی تشویق کنند. هیچ خوراکی نباید داده شود اگر سگ دستور را اجرا نکرد.

8- هنگامی که در حال تلوزیون نگاه کردن هستید اگر سگتان دور و برتان است روی زمین دراز نکشید و هرگز روی زمین نشینید و با او بازی کنید. بعنوان یک انسان ارتفاع حالتی که شما دارید نباید برابر یا پایین تر از سگ باشد.   

9- شما کسی هستید که اول از همه به تازه واردان خوش آمد می گویید. سگ آخرین نفری است که مورد توجه قرار می گیرد. ( رئیس یگ گروه همیشه با تازه واردان برخورد می کند و وقتی فهمید که هیچ خطری از طریق تازه وارد آنها را تهدید نمی کند می گذارد که بقیه گروه با تازه وارد برخورد کنند.

10- اگر سگ جلوی راه شما دراز کشیده است ، باید بلند شود و از جلوی راه شما کنار برود. از روی آن رد نشوید حتی اگر می توانید این کار را بکنید.

11- در زمانی که دارید حد و مرز سگ را به او می آموزید ، نباید او را به هیچ وجه بغل کنید. از دید یک سگ حکمفرما ، فکر می کند که شما را شکست داده است.

12- اگر با سگ دارید بوسیله چشمهایتان ارتباط برقرار می کنید ، اول سگ باید دست از نگاه کردن شما بر دارد. اگر انسان اول دست از این کار بر دارد قدرت موقعیت سگ را افزاییش می دهد. به کودکان بگویید که از زُل زدن به چشمهای سگ خودداری کنند ، برای اینکه اگر اول آنها دست از نگاه کردن سگ بردارند یا پلک بزنند قدرت سگ را افزایش می داده و آنوقت آن سگ فکر می کند که رئیس است. 

13- سگها هیچ وقت نباید روی تختخواب شما بخوابند. تخت راحت برای انسانها رزرو شده است.

14- به سگها هیچ وقت نباید اجازه داده شود که کسی را در هر شرایطی گاز بگیرند ، حتی در هنگام بازی کردن.

15- هر نوع توجهی به سگ حتی نوازش کردن باید موقعی صورت گیرد که خود انسان بخواهد. ( به هیچ وجه در زمانی که به شما برای نوازش کردنش اشاره کرد و یا با پنجه اش به شما زد ، او را نوازش نکنید. چون با این کار او برای نوازش کردن تصمیم گرفته است و در فکر او جا می افتد که او در مقایسه با انسانها بالاتر است).

16- بازی های واکنشی و بازی با اسباب بازی ها باید توسط انسان شروع و به پایان برسد.

17- به سگها نباید اجازه بدهید تا بر روی وسایل خانه دراز بکشند. بعنوان رئیس گروه ، همیشه نقاط راحت مخصوص اوست. جای سگ بر روی زمین است.

18- وقتی که چیزی در دهانش است آنرا نکشید که دوباره از طرف دیگر او شروع به کشیدن کند. چون ممکن است در این کار او پیروز شود و آن شیع را از دست شما بگیرد ، با این کار او فکر می کند چون پیروز شده است رئیس می باشد.

19- سگها باید دستور "ولش کن" را یاد بگیرند. هر چیزی که در تسلط سگ درآمده است را انسانها باید قادر به گرفتنش باشند.

20- سگها مالک هیچ چیزی نمی باشند. همه چیز در مالکیت انسانها است. آنها هر چیزی را که در اختیار دارند از خانواده انسانها قرض گرفته اند. شما باید هر چیزی را در هر زمانی که بخواهید بتوانید از سگ بدون هیچ مشکلی بگیرید.  حتی اگر شما یک استخوان مرغ را از دهان او بگیرید.

21- به سگها نباید اجازه داده شود تا قلاده خود را بکشند. با این کار آنها دارند تأیین می کنند که از کدام راه باید رفت ولی این کار انسانها است که راه را تأیین کنند و نشان دهند که مقام آنها در گروه بالاتر است. ( در حیاط وحش رئیس است که همیشه راه را نشان می دهد، رئیس راه را برای شکار کردن نشان می دهد.)

22- در زمان راه رفتن ، سگ نباید هر جایی را که خواست بو و یا دستشویی کند. یک علامت گذاری مقابل درخت برای سگ نر کافی می باشد.

23- سگهای کوچک یا توله سگهایی که خواستار این هستند که شما آنها را بلند کرده یا پایین بگذارید تا زمانی آنها این را بخواهند نباید شما آن کار را انجام دهید تا موقعی که نشسته اند و یا مشغول به انجام کار دیگری هستند. وقتی که آنها را بلند کردید  نباید پایین بگذارید تا زمانی که در دستهایتان آرام شده و تکان نخورند.

24-  سگها هیچ وقت نباید بدون ناظر و با کودکان و کسانی که نمی توانند رهبری آنها را برعهده بگیرند گذاشته شوند.

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین