اجتماعی کردن

اجتماعی کردن

 اجتماعی کردن

 

 شخصیت اکثر سگها از زمانی که بدنیا می آیند تا 1 سالگی شکل می گیرد. وقتی شما یک توله سگ جدیدی به خانه می آورید ، بسیار مهم است که او را به مکانها و صداهای مختلف عادت دهید. کم کم او را با اهل خانه آشنا کنید. اگر توله سگ شما به شیع یا فردی غرغر (صدایی که از نای سگ خشمگین بر می آید) کرد ، او را بلند نکرده و نوازش نکنید. اگر در این هنگام او را نوازش کنید سگ فکر می کند که شما دارید او را بخاطر این کار تشویق می کنید و این نوازش مانند پاداش برای کار او می ماند. این کار به او یاد می دهد که واکنش مناسب برای ترس غرغر کردن است. غرغر کردن می تواند منجر به گاز گرفتن هم بشود. در عوض به او بگویید "نه" آن شیع را به آن نشان بدهید و بگذارید تا بفهمد که نباید از آن بترسد. توله سگها عاشق بازی کردن هستند. آنها همه چیز را می جوند حتی انگشتان دست و پاها را ، بعضی اوقات آنها هنگام بازی کردن غرغر می کنند این کار عادی می باشد غرغر کردن هنگام بازی را با غرغر کردن هنگام ترس اشتباه نگیرید.

اغلب سگتان را بیرون از خانه ببرید. به او مکانها ، صداها ، مردم و حیوانات مختلف را نشان دهید. هنگامی که سگتان را دارید با سگها و حیوانات دیگر آشنا می کنید مواظب باشید. از تمامی ویژگیهای نژاد سگ خود اطلاع داشته باشید و بهترین روش را برای او بکار برید. بطور مثال: اگر سگ همسایه شما پرخاشگر و مهاجم است بجای اینکه او را اجتماعی کنید ، به پارک ببرید. اگر شما می دانید که نژاد سگ شما رابطه خوبی با گربه ها ندارد و گفته شده که این نژاد گربه را می کشد ، وقتی که گربه ای در جایی که هستید وجود دارد باید دوبرابر احتیاط کنید.  

گر نوزادی در خانه وجود دارد ، با احتیاط به توله سگ خود اجازه دهید تا نوزاد را بو کند. این کار شروع رابطه بین کودک شما با توله سگتان می باشد. به فرزندانتان یاد دهید که به توله سگ احترام بگذارند و به توله سگ خود یاد دهید تا به فرزندان شما احترام بگذارد. هیچ وقت غرغر کردن سگ را تحمل نکنید ، حتی سگهای کوچک را. غرغر کردن نشانه این می باشد که سگ شما فکر می کند که رئیس است.

 

سه هفتگی تا سه ماهگی مهمترین سن برای اجتماعی کردن توله سگ می باشد. این سن بیشترین زمانی است که شخصیت سگ شکل می گیرد.

 

بطور مناسب توله سگ خود را اجتماعی کنید تا مطمئن شوید که سگ شما دارای بهترین ویژگیها است. 

 

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین