آراستن پاها

آراستن پاها

آراستن پاها

کوتاه کردن ناخنها

 

 

این عکس اجزای تشکیل دهنده ناخن سگ را نشان می دهد. سگهایی که ناخنهای سفید دارند کوتاه کردن ناخنهای آنها ساده تر می باشد. در هنگام کوتاه کردن ناخنها روشنایی کافی کمک می کند تا راحتتر بتوانید این کار را انجام دهید. کوتاه کردن ناخنهای سیاه سخت تر می باشد.

شما همیشه باید مواظب باشید تا رگ را نبرید. زیرا اگر این اشتباه را انجام دهید دیگر سگ می ترسد به شما اجازه دوباره این کار را بدهد. پس من به شما پیشنهاد می کنم هنگام کوتاه کردن ناخنهای سیاه آنها را از بالاتر کوتاه کنید تا همچین مشکلی رخ ندهد ، تا زمانی که بفهمید که رگ آن دقیقاً کجا است. اگر شما نمی توانید ناخنهای سگتات را کوتاه کنید ، سگ خود را به دامپزشکی ببرید. بسیاری از صاحبان سگ نمی توانند این کار را انجام دهند.

در مدت زمان طولانی ، هر چه شما بیشتر ناخنها را کوتاه کنید رگ جمع تر می شود.

در اینجا عکسهایی از وسایلی می باشد که شما می توانید برای کوتاه کردن ناخنهای سگتان از آنها استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که اگر ناگهان رگ را بریدید باید خون آن را سریع بند بیاورید. زمانی که این اتفاق رخ داد باید آن را فشار دهید ، برخی اوقات یخ یا آرد نیز مؤثر می باشد.

اگر شما از روز اول شروع به کوتاه کردن ناخنهای توله سگتان کردید ، تا زمانی که بزرگ شد نیز باید این کار را روی روال انجام دهید. بیشتر سگها از کوتاه کردن ناخنهایشان خوششان نمی آید.

ناخن سگ نباید با زمین تماس پیدا کند. پس زمانی که هنگام راه رفتن سگتان صدای تلیک تلیک از پاهایش شنیدید ، باید بفهمید که زمان کوتاه کردن ناخنهایش فرا رسیده است.

برخی از سگهایی که زیاد در جاهایی که زمین سفتی دارد راه می روند ، اندازه ناخنهایشان از یک حد خاص بیشتر رشد نخواهد کرد.

ناخنها باید ماهی یکبار کوتاه شوند

 

آراستن پاهای لغزنده

نژادهای مو بلند مابین پنجه هایشان نیز مو رشد می کند. این امر ناخوشایند می باشد و احتیاج به کوتاه شدن دارد. آسان ترین راه ، استفاده از ماشین های موبر برقی می باشد ، اما استفاده از قیچی سر کند هم تقریباً مانند ماشین موبر است. به یاد داشته باشید که این کار را به آرامی انجام دهید. اگر نمی توانید این کار را انجام دهید سگتان را به دامپزشکی ببرید.

اگر شما کف پای لیز سگتان را مرتب نکنید ، هنگامی که بر روی کاشی ، سرامیک ، پارکت و ... می دود لیز می خورد ، درست مانند اینکه شما یک دمپایی لیز بپوشید. موهای کف پای آنها باید گرفته شود تا سگ بتواند بطور صحیح با پنجه هایش زمین را بگیرد. ناخنهای پاهم به هنگام راه رفتن سگ نباید صدا بدهند.

 

به یاد داشته باشید که موهای اضافی مابین پنجه ها را در سگهای مو بلند کوتاه کنید

نمونه بسیار بدی از پای لغزنده

بعد از اینکه موها کوتاه و مرتب شدند

 

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین