نشانه گذاری قلمرو در سگ سانان

نشانه گذاری قلمرو در سگ سانان

نشانه گذاری قلمرو در سگ سانان

 

 

درک این موضوع که چقدر حس بویایی در سگ ها قدرتمند است برای ما انسانها دشوار می باشد. پیشرفته ترین دستگاه های مدرن نیز قادر به تشخیص آنها نمی باشند. از آنجا که بو در دنیای سگها نقش به سزایی را ایفا می کند ، سگها از رایحه شیمایی عرق ، ادرار و مدفوع خود بهره مند اند و دین وسیله حضور و محدوده قلمرو خود را مشخص می نمایند. ادرارنمودن بهترین و معمول ترین روش برای مشخص نمودن قلمرو است و از آنجا که می توانند همانند یک بشکه عالی همیشه چند قطره ادرار را برای علامتگزاری های بعدی حفظ کنند ، بیشتر از این روش استفاده می کنند. مدفوع کردن کمتر تکرار می شود. زمانی که سگ جهت تعیین قلمرو مدفوع می کند چند قطره روغنی مانند در انتها از کانال مقعد خارج می شود که حاوی اطلاعات متفاوتی می باشد. در حقیقت تمامی ترشحات مانند بزاق دهان ، عرق ، ادرار و مدفوع حاوی اطلاعات جهت معرفی صاحب خود می باشد.

سگهای ماده معمولاً کمتر علامتگزاری می کنند مگر در فصول جفتگیری ، در زمان فحل بودن. سگ ماده آب بیشتری می نوشد و بیشتر ادرار می کند تا به هر سگ نر رهگذر پیام آماده باش خود را جهت تولید مثل برساند.

این یک مقصور متداول در میان صاحبان سگ است که ادرار به منظور علامتگذاری را با تربیت غلط سگ اشتباه می گیرند. اینجانب بارها در کلینیک های دامپزشکی شاهد سگهای نری بودم که با وجود تربیت کامل دستشویی به محض ورود در اولین کُنج ادرار می کنند. در صورت نارضایتی از این عمل باید آموزشهایی جدا از آموزش دستشویی در منزل به سگ داده شود.

 

انتشار ترشح غده مقعدی

در اینجا سگی از نژاد گریهاند را مشاهده می نمایید که سعی دارد با فشار از کانال مقعدی خود ترشح غیر قابل دید خود را خارج سازد. این علامتگذاری در نرها و ماده ها یکسان است.

علامتگذاری

سگهای نر همانند این بلژین شیپرد پاهای خود را جهت علامتگذاری بالا می گیرد و روی تنه درخت ادرار می کند این عمل را به 2 دلیل انجام می دهد:

1- بوی ادرار بر روی درخت بهتر از زمین باقی می ماند

2- ادرار هم سطح بینی و صورت سایر سگها ست ، بنابر این بهتر درک می شود.

خواندن پیغام رایحه

این آیریش ستر نر رهگذی ، پیغام باقی مانده بر روی درخت را بو می کشد. این عطر به او می فهماند که سگی که قبلاً علامتگذاری کرده یک سگ نر است یا ماده و اگر ماده است آیا آماده جفتگیری می باشد یا خیر؟

پوشاندن علامت سایرین

این ستر ادرار خود را برای پوشاندن و از بین بردن علامتگذاری سگهای قبل بر درخت می پاچد و پیغام های جدید برای رهگذران بعدی باقی می گذارد. سگها می توانند بالای 80 بار در ساعت علامتگذاری نمایند و همیشه کیسه ادرار برای این منظور پر می باشد.

من بوی خودمو جایگزین این بو می کنم
 

 

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین