تلاقی نژاد یا Cross breed

تلاقی نژاد یا Cross breed

تلاقی نژاد یا Cross breed

 

نژاد متلاقی یا آمیخته گری شده معمولاً به موجودی گفته می شود که دارای پدر و مادری با نژاد خالص ولی از دو زیرگونه (Varieties)، نژاد یا جمعیت متفاوت می باشند. گاهی تلاقی نژاد به اصطلاح «تولید مثل طراحی شده» هم نامیده می شود که به فرآیند تولید مثل موجودات به صورت از پیش تعیین شده و از قصد، برای ایجاد نژادی جدید که وارث ویژگی های هر دو نژاد باشد، یا ایجاد یک موجود دو رگه با ویژگی های بهبود یافته، اشاره دارد. اگر چه به طور کلی تلاقی نژاد برای حفظ سلامت، کارایی و توانایی زیستی بهتر موجودات انجام می گیرد، ولی تلاقی نژاد سهل انگارانه نیز می تواند منجر به به وجود آمدن موجودات با کیفیت پایین شود یا آن که ژن نژاد خالص را آنقدر ضعیف کند که نهایتاً آن نژاد را به ورطه نابودی و انقراض بکشاند.

ترکیب نژادهای سیبرین هاسکی و آلاسکن مالاموت

 

در مورد حیوانات خانگی، این عبارت گاهی برای حیواناتی به کار گرفته می شود که تاریخچه نژاد آن ها نا مشخص است و یا فقط مشخصات و تاریخچه یکی از پدر و مادر ها شناخته شده است. البته در این حالت، استفاده از عبارت «نژاد های مخلوط» از نظر فنی توصیف بهتر و دقیق تری از حیوان مذکور ارائه خواهد داد. عبارت «تلاقی خارجی نژاد» (برون زایی) هم معمولاً برای حالتی به کار می رود که در آن از تلاقی نژاد برای جفت گیری در یک نژاد خالص استفاده شود. این کار معمولاً برای تقویت یا ایجاد تنوع در ژنتیک یک نژاد انجام می گیرد. خصوصاً زمانی که اجتناب از تلاقی داخلی (درون زایی) نژاد ضرورت داشته باشد، تلاقی خارجی بهترین راهکار برای این منظور خواهد بود.

ترکیب نژادهای گلدن دودل و پودل گلدن

 

در بحث جفت گیری و نژاد های حیوانی، عبارت «تلاقی نژاد» نشان گر جفت گیری یک نژاد با یک نژاد دیگر است، در صورتی که عبارت «دو رگه» به تلاقی میان دو گونه مختلف اشاره دارد. البته باید گفت که اصلاح استانداردی برای دو رگه زایی (Hybridization) یا تلاقی میان دو جمعیت مختلف حیوانات یا داخل یک گروه یا حتی گونه های مختلف حیوانی، وجود ندارد

 

حیوانات دو رگه

زانکی

 

حیوان دو رگه به حیوانی می گویند که از پدر و مادری متولد شده باشد که هر کدام از آن ها متعلق به یک گونه باشند. توجه داشته باشید که یک حیوان دو رگه با حیوان نژاد ترکیبی (یا نژاد متلاقی) متفاوت است چرا که حیوانی با نژاد ترکیبی دارای پدر و مادری از یک گونه ولی با نژاد های متفاوت است. معمولاً حیوانات دو رگه عقیم هستند، هر چند که نمی توان این موضوع را به یک قانون کلی برای تمام حیوانات دو رگه تبدیل کرد.

تایگون

 

یکی از قدیمی ترین انواع حیوانات دو رگه قاطر است که از جفت گیری میان اسب ماده با الاغ نر به وجود می آید. شیر پلنگ (liger) نیز یک حیوان دو رگه است که از جفت گیری میان شیر نر با ببر ماده به وجود می آید. وتل (Vattle) ترکیبی از گونه گاو و گاومیش است. دیگر حیوانات دو رگه مشهور شامل تایگون (ببر نر و شیر ماده) و یاکالو (گاومیش و بوفالو) می باشد. اینکاس حاصل جفت گیری لاما گلاما (لاما) و لاما پاکوس (آلپاکا) است که البته هیچ کدام از ویژگی های برتر پدر و مادرش را به ارث نبرده است.

یاکالو

 

در گذشته تصور می شود که سگ ها و گرگ ها گونه های جدا از هم هستند. به همین دلیل گونه دو رگه میان سگ ها و گرگ ها را «گرگ دو رگه» می نامیدند. ولی امروزه گرگ ها و سگ ها هر دو جزوی از دسته کانیس لوپوس (یا همان گرگ خاکستری) دانسته می شوند، هر چند که عبارت قدیمی «گرگ دو رگه» هنوز هم مصطلح است.

 

نژاد های مخلوط

 

سگی با نژاد مخلوط

 

حیوانی با نژاد مخلوط، حیوانی است که پدر و مادر او ناشناخته اند و سوابق درستی در مورد اجداد او وجود ندارد. تفاوت اصلی نژاد مخلوط با نژاد متلاقی یا ترکیبی آن است که پدر و مادر و نسل گذشته نژاد متلاقی برای ما شناخته شده (و معمولاً از نژاد های خالص) هستند. سگی که دارای پدر و مادری با نژاد نا شناخته باشد سگ نژاد مخلوط (به انگلیسی mutt یا mongrel) نامیده می شود. همچنین به گربه ای که شرایط مشابه را داشته باشد عنوان «گربه مو کوتاه خانگی» یا «گربه مو بلند خانگی» تعلق می گیرد.

 

گربه مو کوتاه خانگی

 

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین