جلوگیری از تعقیب کردن ماشین ها

جلوگیری از تعقیب کردن ماشین ها

 جلوگیری از تعقیب کردن ماشین ها

 چگونه سگتان را از این کار منع می کنید؟

 

 

آیا شما با سگتان بخاطر دنبال کردن ماشینها مشکل دارید؟ اگر سگ شما به این کار ادامه دهد ، شک نداشته باشید که خیلی زود با یکی از آنها تصادف خواهد کرد. این یک مشکل بسیار مهم است که باید حل شود. اول از همه شما باید این عادت را از سر آنها با تشویق نکردنشان بی اندازید. اگر سگتان چیزی از شما دزدید ، هیچ وقت به دنبال او ندوید. صدایش کنید ، به او بگویید "بیا" و وقتی آمد تشویقش کنید. این فرمانبرداری پایه ، برای سگ شما بسیار مفید خواهد بود. به سگتان یاد می دهد فقط دنبال چیزهایی بدود که می تواند برای شما بیاورد. همه سگها علاقه به دنبال کردن چیزها دارند. این امر در طبیعتشان است ، از تعقیب کردن یک خرگوش گرفته تا یک ماشین بزرگ. جلوگیری بهترین روش می باشد. اما اگر سگ شما پیش از این یک تعقیب کننده بوده چطوری می توانید او را از این کار منع کنید؟

چگونه می توانم از انجام دادن این کار جلوگیری کنم؟

گذاشتن او در محیطی که حصار کشی شده است نظر خوبی می باشد. اما اگر این کار برای شما غیر قابل انجام است، و شما می خواهید سگتان آزاد با شما باشد، شما می تواند از قلاده های شک وارد کننده استفاده کنید که هر وقت سگتان شروع به تعقیب ماشینی کرد به او شک وارد کنید. بعضی از مردم فکر می کنند که این کار ظلم است اگر از این نوع قلاده ها استفاده کنند، اما این کار بهتر است از اینکه با ماشین تصادف کرده و بمیرد. هیچ چیز بهتر از یک محیط آزاد حصار کشیده شده برای آنها نمی باشد.

یک راه دیگر این است که به دوستتان بگویید که با ماشین به آهستگی رانندگی کند و وقتی سگتان شروع به تعقیب آن کرد به طرف آن چیزی پرتاب کند تا بترسد (آن شیع نباید خطرناک باشد) مانند بادکنک آبی ، تا از دنبال کردن ماشین بترسد.

اگر شما بتوانید سگتان را خوب تربیت کنید آنوقت می توانید به او یاد دهید تا با دستور شما بایستد. ولی اگر شما اهمیت زیادی به این کار ندهید ، وقتی که ماشین به طرف شما می آید ، برای نگه داشتن سگ دیگر دیر شده است. اگر سگ شما از آن دسته از سگهایی می باشد که به دنبال ماشین ها می دود ،آموزش تعقیب کردن ماشین ها برای او بسیار واجب است.

 

 

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین