نژادهای کم پارس در سگها

نژادهای کم پارس در سگها

نژادهای کم پارس در سگها

 

دوستداران سگهای کم پارس زیاد می باشند ولی تعداد این سگها زیاد نمی باشد.

پارس کردن سگها باعث شکایات همسایگان و بیرون انداختن صاحبان سگ از خانه یا آپارتمانشان می شود.
پارس کردن سگها باعث می شود تا همسایگان جهت از بین بردن این صدای گوش خراش دست به انجام هر کاری بزنند. به عبارتی دیگر پارس کردن سگ ناخواسته است مگر در مواقع اضطراری.

سگ بی صدا وجود خارجی ندارد. سگها بطور طبیعی سر و صدا و پارس می کنند. این بعلت ارتباط برقرار کردن اولیه آنهاست. پیدا کردن سگی که اصلاً پارس نکند غیر ممکن است.
اما نژادهایی وجود دارند که نسبت به نژادی دیگر کم سر و صدا ترند. در زیر لیست این نژادها آورده شده است. معمولاً نژادهای کوچک جثه پر سر و صدا می باشند مانند: بیشن فریزای ، اشنوزر مینیاتور و کی رن تریر. این ممکن است بخاطر اندازه آنها باشد!!

نژادهای بی سر و صدا نژادهایی هستند که زوزه می کشند و غرغر می کنند مانند: باسنجی. مسئله اینجاست که همه سگها از خو صدا در می آروند.

 

لیست سگهای کم سر و صدا 
باسنجی باست هاند
بلادهاند برزی
کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل کلامبر اسپانیل
انگلیش بولداگ فرنچ بولداگ
گریهاند ماستیف
پاگ سنت برنارد
تیبتن اسپانیل ویپت

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین