چرا نباید با سگ ها مثل انسان ها رفتار کنیم؟ (روانشناسی سگ)

چرا نباید با سگ ها مثل انسان ها رفتار کنیم؟ (روانشناسی سگ)

سگ انسان نما

(ما شاید همانند انسانها او را ملبس کنیم اما نباید با او همانند انسان رفتار نمائیم)

 

بزرگترین خطایی که صاحبان سگ مرتکب می شوند این است که با سگ های خود همانند انسانها رفتار می کنند. انسانها در نوع خود بی همتا هستند و ما نباید سگ سانان را با انسان مقایسه کنیم چرا که کاملاً از لحظ تفکر و احساسات با ما متفاوتند. در اجتماع سگ سانان هر عضو جایگاه خود را دارد و همیشه قدرتمند ترین سگ به عنوان رهبر گروه شناخته و به نوعی تصمیم گیرنده است و اعضاء ضعیف تر موظف به فرمانبرداری از وی می باشند. این تعامل اجتماعی باعث حفظ بقاء و خوب زیستن آنها می گردد. سگها نیاز به فرمانبرداری از پیروی از یک قانون دارند و محدودیتی که باید و نباید ها را برای آنان مشخص نماید. زمانی یک سگ با انسانهایی زندگی می کند او عضوی از گروه و اجتماعش به حساب می آید حال آنکه جهت برقراری یک رابطه موفق و طولانی مدت باید صاحب سگ در حکم رئیس گروه قرار گیرد. مشکل زمانی ایجاد می شود که در گروه انسان تنها به سگ عشق و محبت می ورزد و سایر فاکتورها نادیده گرفته می شود. در ذهن سگ محبت بی قید و شرط بدون قوانین و بدون باید ها و نباید ها گیج کننده است و کاملاً نتیجه عکس در روابط ایجاد می نماید. عشق ورزیدن متعلق به انسانها است و تعریفی در اجتماع سگ سانان ندارد! محبت نمودن به سگها آنها را خوشحال نمی نماید بلکه رفتار درست و ارضاء غریزه آنها باعث خوشحالیشان می گردد. شما باید محبتی بر پایه قوانین و دستورات بنا کنید. سگها نیازمند به اطاعت از رهبر خود هستند و زمانی که تنها فرامین شما را صحیح انجام می دهند این محبت باید شامل حال آنها گردد. محبت کردن برای سگ و صاحبش خوشایند است اما به شرط آنکه در زمان درست انجام پذیرد. سگها حیوانند و همانند انسانها دلیل مند نیستند. آنها احساسات دارند اما فکر آنها ساده است و بیشتر از غریزه خود پیروی می کنند و تفکر پیچیده ای ندارند. آنها زمانی لذت می برند که می دانند شما خوشحالید. وقتی سگی بمیرد ناراحت می شوند. بهر حال آنها آینده نگری و یا برنامه ریزی ندارند و در حال زندگی می کنند. بطور مثال زمانی که شما ناراحت هستید سگتان متوجه این حالت می شود اما دلیلش را درک نمی کند مثلاً آنها در ذهن خود تداعی نمی کنند که دوست شما به تازگی شما را ترک کرده است ، آنها تنها انرژی منفی و ضعف شما را می بینند. زمانی که انسان احساسات خود را همانند خشم ، محبت ، دلسوزی ، خجالت و ... با سگ تقسیم می کند ، در ذهن سگ ناشناخته است. زمانی که شما برای دلداری سگ خود را در آغوش می کشید یا سر او را نوازش می کنید و می گویید همه چیز درست می شود با این کار مشکلات وی را تشدید خواهید کرد در حالی که شما فکر می کنید با انجام این حرکت سگ خود را دلداری می دهید سگ تنها حسی که درک می کند ، ضعف شما است و اینکه شما آن انرژی قدرتمندی را که وی نیاز دارد تا از آن استفاده کند ، ایجاد نمی نمائید. اگر برای سگ شما حادثه ناخوشایندی رخ دهد و شما با دلسوزی سعی در دلداری وی کنید بجای اینکه اجازه دهید به عنوان یک رهبر قدرتمند ، سگ با افکار خودش سعی در حل مشکلش نماید ، تنها سگ را در وضعیت نابسامانش محصور نموده اید و کمکی به وی نمی کنید. سگها باید از انرژی قدرتمند و ثابت صاحب خود تغذیه شوند نه از احساس ضعف و مردد او.

توجه کنید زمانی که سگ شما دائماً به طرف شما می آید ، پوزه اش را بر روی دستان شما می گذارد و شما را بو می کشد و می لیسد و شما را وادار می کند او را نوازش کنید و به ظاهر همیشه می خواهد با شما در تماس فیزیکی باشد ، این نشانه ابراز محبت او به شما نیست این حرکات سلطه گری سگ شما را نشان میدهد. در دنیای سگ سانان حریم فرد را خالی گذاشتن نشانه احترام است. سگی که دائماً از سر و کول شما بالا می رود نه تنها در ذهن خود به شما کاملاً به احترامی می کند بلکه خود را آلفا (رئیس) شما می داند. در اینجا یک فیل ویدئویی است که در آن نشان می دهد چگونه صاحب سگ محب خود را به طرز غلطی به سگ ابراز می کند. این حاصل یک عمر همانند انسان رفتار کردن با سگ است. سگ از سر و صدای بیرون ترسیده و صاحبش سعی دارد او را به روش انسانی دلداری دهد و نه به روشی که برای سگ قابل درک است. دلداری در ذهن انسان و سگ دو تعریف کاملاً متفاوت دارد. سگ در ذهن خود ترسیده و ضعیف است و اطراف خود سایرین و حتی رئیسش را می بیند که از خود خود سگ هم ضعیف ترند! این مطلب ذهن و روان سگ را پریشان و باعث تشدید حس ترس وی می شود. فیلم را تماشا کنید و در عین حال توجه داشته باشید که چگونه انسان سعی در دلداری سگ دارد و سگ پیرو غریزه خود چیزی متفاوت درک می کند. "کیزهاندی که با او مثل انسان برخورد می شود".

 

 

 این موضوع در مورد سگهایی که تحت درمان قرار دارند نیز صحت دارد. بطور مثال سگ شما بدلیل مشکلی که دارد جراحی می شود و شما برایش احساس تاسف می کنید. درست زمانی که سگ در زندگی بیش از هر زمان دیگری نیاز به یک آلفا (رئیس) قدرتمند دارد تا از او انرژی بگیرد، شما بلعکس با این عمل در ذهن او ضعیف و ضعیف تر نمایان خواهید شد. اگر شما در مقابل سگ خود ضعف نشان دهید ، او طبق غریزه اش رهبری گروه دو نفره شما را به عهده خواهد گرفت. چه این کار را دوست داشته باشد چه نداشته باشید، زیرا در ذهن او تداوم حیات او بسته بوجود یک رهبر قدرتمند است. صاحبان سگ معمولاً با رفتارهای اشتباه خود باعث سردرگمی حیوان می شوند و رفتار او را از بالنس خود خارج و دهن سگ را دچار اغتشاش می نمایند. گاز گرفتن ، هیجانهای بیش از حد ، سرپیچی از دوستورات صاحب ، عدم آمدن زمانی که نامش را صدا می زنند ، فرار کردن ، سر در سطل و کیسه زباله نمودن ، از بین بردن وسایل منزل دنبال دم خود چرخیدن ، جویدن وسایل منزل ، کندن زمین ، گاز گرفتن ، غرش کردن و ... منتهی خواهد شد. بخاطر داشته باشید که در گله گرگها این رئیس است که هر زمان بخواهد گله را ترک می کند و هیچ یک از اعضای گروه اجازه ترک رئیس را ندارند لذا زمانی که سگ ، شما را به چشم یکی از افراد گروه ببیند (نه رئیس) درست هنگامی که پس از ساعتی ترک منزل به خانه برگردید متوجه می شوید که خشونت خود را بر وسایل و یا با پارس کردن ابراز نموده است. در گله گرگها هر روز صبح که بیدار می شوند در پی یافتن غذا پیاده روی می کنند پس اگر شما دارای یک حیاط بزرگ هستید گمان نکنید که این محوطه برای سگ شما کافی است. یک حیاط بزرگ در ذهن سگ به منزله یک قفس بزرگ است. پیاده روی های روزانه همراه سگ نه تنها از لحاظ فیزیکی بلکه از لحاظ روانی سبب تعادل حیوان می شود. روش صحیح راه بردن سگ  در کنار یا پشت سر انسان حرکت کردن است. این شاید در دید شما ظالمانه به نظر آید اما در دید سگ دارای ارزش زیادی است هرگز اجازه ندهید سگ همه جا را بو بکشد و شما را در پی خود به هر طرف بکشاند. این رئیس گروه است که تصمیم می گیرد کجا برود و سگ چه زمانی اجازه بو کشید و یا ادارار دارد ، نه سگ! سگها می توانند انرژی اطراف صاحبشان را درک نمایند ، احساساتی همچون ترس ، اضطراب ، استرس ، خوشحالی ، آرامش لذا شما می توانید ارتباط بهتری با سگ خود بر قرار نمائید در صورتی که از انرژی فیزیکی خود بهره بگیرید در ازای استفاده از کلمات هیجان انگیز. بطور مثال زمانی که سگ شما مشغول انجام عمل نا خواسته ای است در ازای فریاد زدن و بدنبال او دویدن با خونسردی کامل و حفظ قدرت و حلقه کردن دست بدور گردن او (همانطور که سگها بایکدیگر رفتار می کنند) عمل وی را تصحیح نمائید. سگ فقط در حین انجام عمل است که می توانید او را تصحیح کنید و اگر زمانی از انجام آن گذشته باشد ، تنبیه بی فایده است.

 بخاطر داشته باشید ما انسانها بخوبی سگها را اهلی نموده ایم. اما هرگز قادر نخواهیم بود که غریزه طبیعی آنها را از بین ببرند. ما نمی توانیم سگی با رفتار انسان گونه بسازیم. اگر چه ما می توانیم وانمود کنیم که سگمان همانند انسانها است اما این عمل فقط برای ارضای حس شخصی مان است و حقیقت ندارد. اینجاست که اولین مشکلات پیش می آیند تا زمانی که ما سعی می کنیم با رفتار خود باعث خوشحالی سگمان شویم باید انتظار نتایج بلعکس را نیز داشته باشیم. با ارضا نکردن حس غریزی سگ او به مرور زمان به موجودی سردرگم و ناراحت تبدیل خواهد شد. برای زندگی مشترک با بهترین دوست انسان (سگ) باید بیاموزیم چگونه بجای ارضای احساس خودمان با آنها رفتار نمائیم. سگها بر خلاف انسانها در گذشته و یا آینده زندگی نمی کنند آنها در زمان حال زندگی می کنند لذا تصحیح عادات یک سگ بسیار آسانتر از یک انسان است. اگر شما با حفظ قدرت با سگ خود برخورد کنید ، در زمان مناسب به او عشق بورزید و اعمال ناشایست او را بموقع اصلاح نمائید سگی خوشحال خواهید داشت. به قول معروف اگر شما همانند یک انسان با سگتان برخورد نمائید او با شما همانند یک سگ برخورد خواهد نمود.

لیست مطالب
 1. تاثیر اندازه‌ی پوزه بر طول عمر سگ‌ها!
 2. 14 نژاد مناسب برای افرادی که اولین تجربه نگهداری از سگ را می‌گذرانند
 3. آیا سگ من مرا دوست دارد؟
 4. خطرناک ترین نژاد های سگ در جهان
 5. بزرگ ترین نژاد های سگ در جهان
 6. 10 ایده جذاب برای جشن تولد سگ محبوبتان
 7. چرا ما اینقدر سگ‌ها را دوست داریم؟ علم پاسخ می‌دهد!
 8. روش دادن قرص به سگ ها
 9. سرطان در سگ ها | علائم سرطان سگ و پیشگیری
 10. تفاوت شیر گاو با شیر سگ در چیه؟ مقایسه شیر سگ و گاو
 11. نحوه تغییر غذای سگ و توله سگ؛ هر آنچه باید بدانید
 12. علت استفراغ سگ و درمان آن
 13. علت ریزش مو در سگ ها و درمان آن
 14. راهنمای شیر دادن به توله سگ
 15. وفادارترین نژادهای سگ‌ کدام‌ اند؟
 16. خوردن نان برای سگ مفیده یا مضر؟
 17. قرص ضد انگل برای سگ‌ها + معرفی بهترین درمان انگل سگ
 18. سگ از چی می‌ترسه؟
 19. قارچ برای سگ خوبه یا بد؟
 20. شرایط بردن سگ به خارج از کشور
 21. همه‌چیز درباره گریه کردن در سگ ها
 22. آرام‌کردن سگ با دارو: داروهای آرامبخش سگ
 23. هر چند وقت یکبار باید سگ ها را شست؟
 24. جرب سگ | نحوه تشخیص، علائم و علل آن چیست؟
 25. نقش پرورش دهندگان سگ در جامعه چیست؟
 26. نگهداری سگ برای چه افرادی مناسب نیست؟
 27. معرفی نژاد‌ های سگ ایرانی
 28. علائم و درمان بیماری کنل کاف یا سرفه سگ
 29. قوانین نگهداری از سگ در کشور‌ های خارجی
 30. راه های تخلیه انرژی سگ
 31. واردات انواع نژادهای سگ به ایران
 32. بهترین سگ آپارتمانی [ویدیو و عکس 10 نژاد سگ آپارتمانی]
 33. معرفی بهترین سگ های گارد و نگهبان + عکس نژاد ها
 34. سگ تی کاپ چیست؟ معرفی نژادهای تیکاپ
 35. عکس و ویدیو 7 نژاد سگ جیبی (قیمت و خرید سگ جیبی)
 36. موسیقی و آهنگ های مخصوص سگها + دلایل استفاده و مزایا
 37. آموزش جعبه سگ
 38. آموزش جلوگیری از پارس کردن سگ
 39. آموزش رفع جویدن سگ
 40. آموزش محل دستشویی به سگ
 41. به سگ خود نشان دهید که او رئیس نیست
 42. جلوگیری از تعقیب کردن ماشین ها توسط سگ
 43. جلوگیری از گاز گرفتن توله سگ
 44. سرگرمی کردن سگ
 45. تحرک در سگها
 46. حواس پنجگانه سگ ها
 47. رنگهای پوشش سگ
 48. بررسی نقاط مختلف بدن سگ
 49. دیسپلازی لگن در سگ
 50. ویروس دیستمپر در سگها
 51. بيماری التهاب گوش خارجی سگ و گربه
 52. فتق در سگها و گربه ها
 53. این غذاها را هرگز به سگ تان ندهید
 54. تغییر غذای توله سگ
 55. روش پخت چند نوع غذا برای سگها
 56. تغذیه در سگ و گربه
 57. جفتگیری در سگ ها چگونه است؟
 58. دوران بارداری و زایمان در سگ ها
 59. دوره فحل یا پریودی در سگ های ماده چگونه است؟
 60. مزایا و معایب عقیم کردن سگ نر
 61. معایب و مزایای عقیم کردن سگ ماده
 62. خارش در سگها به چه علت است و چگونه رفع میشود؟
 63. شکاف سق دهان در سگها
 64. عقیم کردن حیوانات چه مزیت ها و معایبی دارد؟
 65. مقابله با کرم ها در سگ
 66. کک و کنه در سگ ها و نحوه مقابله با آن
 67. مقابله با فصل گرما برای سگ ها
 68. واکسیناسیون سگ ها چگونه است؟
 69. نقش حیوانات خانگی در درمان افسردگی
 70. روش های تعیین هویت حیوانات خانگی
 71. تلاقی نژاد یا Cross breed در سگ ها
 72. تفاوت میان نژاد سگ لابرادور انگلیسی و آمریکایی
 73. نژادهای کم پارس در سگها (نژاد های کم سرو صدا سگ)
 74. میکروچیپ روش شناسایی هویت حیوانات
 75. مسافرت رفتن با سگ ها
 76. مدفوع خواری در سگ ها (دلایل مدفوع خواری و راه حل مشکل)
 77. سگ در زبان های مختلف چگونه تلفظ میشود؟
 78. کودکان در معرض گاز گرفتن سگها
 79. کشتار سگهای ولگرد در ایران
 80. شرایط نگهداری حیوانات خانگی
 81. سگهای پلیس
 82. سگ گردانی در تهران
 83. زشت ترین سگ دنیا
 84. ریزش مو در سگ ها
 85. دستورالعمل كنترل جمعيت سگهاي ولگرد
 86. حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام و غرب
 87. جنگ در سگها
 88. پیوند سگ و روباه
 89. آیا سگ نجس است؟ بررسی علمی و دینی نجاست سگ
 90. معرفی Iran Kennel Club ایران کنل کلاب
 91. قوانین جهانی در زمینه حقوق حیوانات
 92. آیا نگهداشتن حیوان خانگی خطرناک است یا باعث امنیت میشود؟
 93. اسهال در سگ های بالغ و توله سگ ها
 94. جراحی تار های صوتی سگ و مقابله با پارس کردن آن ها
 95. شجره نامه سگ چیست و چه اهمیتی دارد؟
 96. آشنایی با گروه بندی نژاد های سگ
 97. تفاوت ژرمن شپرد نمایشی و کاری
 98. آموزش نحوه گرفتن ناخن سگ ها
 99. بهداشت گوش در سگ ها (آموزش تمیز کردن گوش سگ)
 100. آراستن نژادهای سگ مو بلند
 101. آموزش نحوه صحیح حمام کردن سگ ها
 102. آموزش های اولیه آراستن سگ ها
 103. مراقبت و نگهداری از دندانهای سگ (قسمت دوم)
 104. مراقبت و نگهداری از دندانهای سگ (قسمت اول)
 105. آموزش نحوه اجتماعی کردن سگ و توله سگ
 106. بناکردن و نگهداری از حد و مرز سگ
 107. چرا سگها خودشان را تکان می دهند؟
 108. عواقب و خطرات تنها گذاشتن سگ به صورت طولانی و مداوم در خانه
 109. همه چیز در مورد پیاده روی با سگ ها
 110. نحوه کنترل کردن و مسلط شدن روی سگ (آلفا شدن)
 111. معنای حرکات و زبان بدن سگ ها
 112. چرا نباید با سگ ها مثل انسان ها رفتار کنیم؟ (روانشناسی سگ)
 113. رابطه بد سگ نسبت به کودکان به چه شکل بوجود می آید؟
 114. قبل از اینکه سگتان را قلاده کنید
 115. داستان حمله و درگیری سگ ها (داستان واقعی)
 116. یک سگ یا دو سگ داشته باشم؟
 117. حس تملک وسایل منزل توسط سگ ها و نحوه جلوگیری از آن
 118. پت راید؛ اولین سامانه حمل و نقل حیوانات خانگی در ایران
 119. هیدروتراپی جدیدترین تکنولوژی درمانی پوست و مو سگ

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین