سگهای مولد

این قسمت به معرفی برخی مولدهای باشگاه اطلس دام اختصاص دارد . تمامی این مولدین از لحاظ سلامت و اصالت زیر نظر دامپزشک مجموعه می‌باشند و توله های آنها قابلیت دریافت شجره اصالت ikc رو دارا می‌باشند

مولد نژاد آکیتا هاچی(Hachi)

هاچی(Hachi)

آکیتا نر
مولد نژاد بیشان فریزی ژانت(Janet)

ژانت(Janet)

بیشان فریزی نر
مولد نژاد بیشان فریزی ژوفی(Jufi)

ژوفی(Jufi)

بیشان فریزی نر
مولد نژاد شیتزو پانی (Pani)

پانی (Pani)

شیتزو ماده
مولد نژاد شیتزو آلوین (Alvin)

آلوین (Alvin)

شیتزو نر
مولد نژاد انگلیش کوکر اسپانیل دیزیره (Desiree)

دیزیره (Desiree)

انگلیش کوکر اسپانیل ماده
مولد نژاد انگلیش کوکر اسپانیل کوپر (Coper)

کوپر (Coper)

انگلیش کوکر اسپانیل نر
مولد نژاد کن کورسو هالک (Hulk)

هالک (Hulk)

کن کورسو نر
مولد نژاد شیبا اینو مایلو (Milo)

مایلو (Milo)

شیبا اینو نر
مولد نژاد پاگ پیلو

پیلو

پاگ ماده
مولد نژاد پاگ پوشینکا

پوشینکا

پاگ نر
مولد نژاد چکسلواکین ولف داگ ولف(Wolf)

ولف(Wolf)

چکسلواکین ولف داگ نر
گفتگو آنلاین