شرایط نگهداری حیوانات خانگی

شرایط نگهداری حیوانات خانگی

شرايط نگهداري حيوان خانگي

 

 

براي نگهداري حيوان خانگي داشتن شرايط و دانستن نكاتي لازم است. براي آشنايي با اين نكات اين مطالب را بدقت مطالعه فرماييد و بعد از مطالعه اين نوشته تصميم خود را در جهت تهيه حيوان خانگي بگيريد.

1-  اگر شما با خانواده خود و يا ديگر دوستان خود زندگي مي كنيد قبل از تهيه حيوان خانگي با هم خانه هايتان در مورد نگهداري حيوان خانگي صحبت كنيد و ببينيد آيا آنها با تصميم شما موافق مي باشند يا خير؟ آگراعضاي خانه شما موافقت نكردند مطمئن باشيد شرايط شما جهت نگهداري حيوان خانگي مناسب نيست و از نگهداري حيوان خانگي منصرف شويد. در صورتي كه حيوان خانگي به خانه خود بياوريد طي چند روز يا هفته و حتي در مواردي چند ساعت مجبور هستيد كه حيوان را از خانه خود خارج كنيد. اين نكته بخصوص براي فرزنداني كه بدون اجازه پدر و مادر خود مبادرت به خريد حيوان خانگي مي كنند بسيار اهميت دارد، همچنين زوجهاي نيز در اين مورد به توافق و نظر همسر خود احترام بگذارند. در نظر داشته باشيد كه شما يك انسان هستيد و داراي خصوصيات اجتماعي زيستند، پس در صورتي كه هم خانه اي، شما را طرد كند شما نمي توانيد با حيوانات زندگي كنيد.

2-  بعد از كسب موافقت خانواده و يا هم خانه ايتان شرايط همسايه هايي خود را بسنجيد. در نظر داشته باشيد در تمام دنيا نگهداري حيوان خانگي در صورتي كه همسايه ها معترض شوند ممنوع است، بنابراين اگر همسايه هاي شما با نگهداري حيوان خانگي در آپارتمان مخالف مي باشند شما هم بايد از نگهداري حيوان خانگي صرف نظر كنيد.

3-  ممكن است با خريد حيوان خانگي برخي از دوستان و اقوام ديگر به خانه شما نيايند، خودتان اين موضوع را بررسي كنيد كه آيا ارتباط با اين افراد براي شما اهميت دارد يا خير؟

4-  نگهداري حيوان خانگي دردسرها و شرايط خود را مي خواهد اولين مشكلي كه نگهداري حيوان خانگي براي شما ايجاد مي كند محدديت در بسياري از سفرهاي شما است، همچنين شما نمي توانيد حيوان خود را به بسياري از مهمانيها  و مكانها ي ديگر ببريد.

5-  آموزش دستشويي براي حيوانات مستلزم صرف وقت است، اگر شما آموزش لازم را به حيوان خود ندهيد تمام مكان زندگي شما محل توالت حيوانتان خواهد شد.

6-  نگهداري حيوان خانگي هزينه هاي را براي شما خواهد داشت كه شامل: هزينه خريد خود حيوان، هزينه معاينات فصلي و واكسيناسيون، هزينه مسايل بهداشتي، غذا و لوازم جانبي حيوان است.

7-  قبل از تهيه هر نوع حيوان خانگي با دامپزشك خود مشورت نمائيد تا با مسايلي مانند: شيوه هاي كنترل پارس كردن، نحوه آموزش دستشويي، شيوه نگهداري حيوان، مسايل بهداشتي و درماني و همچنين نوع و وعده هاي

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین