جلوگیری از پریدن

جلوگیری از پریدن

جلوگیری از پریدن

 

سگها می پرند. خیلی از مردم فکر می کنند پریدن توله سگشان قابل ستایش است. ولی وقتی سگتان بالغ شده و وزنش 4 کیلو می شود (و یا حتی 9 کیلو)، دیگر پریدنش برای شما جالب و قشنگ به نظر نمی آید. اگر می خواهید به سگتان آموزش دهید که کاری را انجام ندهد ، اول از همه نباید بگذارید آن کار را انجام دهد. پس اگر شما نمی خواهید سگ بالغتان که بزرگ شده بپرد ، از زمان تولگی نباید به او اجازه این کار را بدهید. همچنین این کار می تواند خطرناک باشد، یکی از دوستان من بخاطر آنکه سگش بر او پرید و او را  بر زمین انداخت ، کفلش شکست. پریدن باعث کثیف شدن و پاره شدن لباسها می شود. پریدن سرگریی مناسبی نمی باشد. همچنین اجازه دادن به توله سگها برای پریدن می تواند به مفاصل آنها صدمه وارد کند.

پریدن روی شما:
وقتی سگ بر روی شما پرید بدون تکان خوردن بر جای خود بایستید و اصلاً به او توجه نکنید. بعضی از سگها برایشان فرقی ندارد که به آنها توجه کنید یا که نکنید. وقتی سگ بر روی شما پرید به طرف دیگری برگردید و هیچ گونه ارتباط از قبیل نگاه کردن ، دست زدن یا حرف زدن با او برقرار نکنید. فرض کنید اصلاً سگی وجود ندارد. وقتی چهار دست و پایش بر روی زمین قرار گرفت ، یک دقیقه صبر کنید اگر دوباره نپرید با لحن آرام بگویید "خوبه". (اگر لحن صدای شما تحریک آمیز باشد، دوباره باعث پریدن سگ می شود، پس اگر می خواهید سگتان آرام گیرد و نپرد پس با لحن آرام با او صحبت کنید). اگر او دوباره پرید بایستید و پشتتان را به او بکنید. اگر او توجه شما را می خواهد باید هر چهار دست و پایش را بر روی زمین بگذارد.
سگها امنیت فیزیکی را دوست دارند - و این به این معناست که وقتی روی چیزی هستند احساس تعادل می کنند. در سگهای بزرگتر، اگر پریدن را شروع کردند به راه خود ادامه دهید ، به عقب باز نگردید چون مانند عقب نشینی کردن است و باعث می شود که سگ دوباره بپرد ، فقط یک قدم به جلو بردارید تا سگ نتواند تعادلش را حفظ  کند. این کار او را مجبور می کند که دست و پایش را بر روی زمین بگذارد. هیچ گونه فریاد زدن ، لگد زدن و تنبیهی وجود ندارد فقط سگ قادر نخواهد بود که بر روی شما بپرد و بایستد ، شما دارید به او بی توجهی می کنید مثل اینکه اصلاً او آنجا نیست. وقت سگ دست و پایش را بر روی زمین گذاشت به آرامی او را تشویق کنید و به او توجه کنید. اگر سگهای کوچک یا توله سگها بر شما پریدند، اگر قدم به جلو بردارید ممکن است به زیر پاهای شما بروند. شما میتوانید اگر هر سگی با هر اندازه بر روی شما پرید به سمت دیگری برگردید تا تعادلش را از دست بدهد.

پریدن روی دیگران:
اگر زنجیر و قلاده سگ دارید ، از کسی بخواهید (دوست یا عضوی از خانواده که نزدیک سگ بشود). اگر سگ شما بر روی او پردید او را سریع بر روی زمین بی اندازید. او را مستقیم به عقب نکشید چون باعث می شود که دوباره بپرد. او را با ضربه شدید بر روی پاهایش نیندازید ، چون این کار می تواند به او صدمه وارد کند. وقتی که دست و پای سگ به زمین رسید او را چند قدم دور کنید. به آرامی او را بنشانید. در حالی که نشسته است به دوست خود بگویید که نزدیک شود اگر دوباره پرید او را کنار زده و دوباره این آموزش را انجام داده و راهنماییش کنید.
هیچکدام از اعضای خانواده نباید به سگ اجازه دهند تا بر روی آنها بپرد. اگر فقط مادر و پدر اجازه ندهند و کودکان یا بقیه افراد خانواده بگذارند ، سگ گیج شده و فکر می کند این کار درست می باشد یا اینکه دچار استرس می شود. به دیگران بگویید که وقتی سگ نشست ، شروع به تشویق او کنند قبل از آن این کار را نکنند.
بخاطر داشته باشید که هر چه زمان بیشتری بگذرد که سگتان رفتار و حرکاتی را که مورد پسند شما نسیت را انجام دهد زمان بیشتری طول می کشد تا او را از این کارهای ناپسند منع کنید. پس اگر در این یکی دو سال اخیر  سگ شما بر روی دیگران می پریده، انتظار نداشته باشید که در یک شب این کار را کنار بگذارد.

 

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین