طریقه صحیح قرص خوراندن

طریقه صحیح قرص خوراندن

 طریقه صحیح قرص خوراندن

 

طرز صحیح قرص دادن به سگ بدین گونه است که اول لبهای بالایی را روی دندانهای بالایی فشار داده و بطور محکم پوزه را باز کنید ، سپس به کمک دست دیگرتان قرص را تا آنجایی که امکان دارد در ته زبان سگ بگذارید.

پوزه سگ را ببندید و سرش را تا زمانی که قرص را قورت دهد به طرف بالا نگه دارید. 

 

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین