قبل از اینکه سگتان را قلاده کنید

 قبل از اینکه سگتان را قلاده کنید

سگهای زنجیر شده

 

 

سگهایی که قلاده می شوند بیشتر می دوند ، خطر گاز گرفتن از طرف آنها بیشتر انسها را تهدید می کند و جزو آن سگهایی هستند که وقتی می دوند و شما را ترک می کنند دیگر بر نمی گردند.

چرا؟ قلاده کردن سگها برخلاف غریزه طبیعی آنهاست. سگها بوجود نیامده اند که قلاده شوند. اکثر آنها نگهبان آن منطقه ای که در آن هستند می شوند در برخی از موارد باعث غمگین شدن آنها می شود ، آنها احساس می کنند که زندانی شده و بدام افتاده اند و باعث دیوانه شدن آنها می گردد. آموزش دادن به آنها مشکل تر است و برخی از آنها غیر قابل آموزش دادن می باشند. بسیاری از سگهایی که بسته شده اند اگر شانس این را داشته باشند که از قلاده خود را آزاد کنند از دست شما در می روند. و چرا نه؟ برگشت آنها مصادف با قلاده شدن آنها می شود و آنها می خواهند از آزادی خود لذت ببرند حتی برای مدت زمان کوتاهی. همه سگهایی که قلاده می شوند گاز نمی گیرند و فرار نمی کنند ولی آنها خوشحالتر می شوند و خلق و خوی بهتری پیدا می کنند اگر قلاده نشوند.

این یک داستان است که همسایه من راجع به یک کیزهاندی (Keeshond) که از بچگی داشت برای من تعریف کرد. والدین او وقت کافی برای صرف کردن با سگ نداشتند ، و کودکان که سنشان بالاتر می رفت دیگر علاقه زیادی به سگ نداشتند. بنابراین سگ در حیاط پشت خانه قلاده و زنجیر شد. بجایی رسید که هر وقت می خواستند به او نزدیک شوند شروع به غرغر (صدایی که از نای سگ خشمگین بر می آید) کردن و سعی به  گاز گرفتن می کرد. بعد از مدت زمانی والدین فهمیدند که قلاده کردن لایق سگ نیست و از ترس اینکه شاید سگ به کسی آسیب برساند او را واگذار کردند.

چند ماه بعد صاحب جدید سگ با آنها تماس گرفت. وقتی مادر گوشی را جواب داد منتظر این بود که صاحب سگ بگوید که سگ کسی را گاز گرفته است ، بر خلاف تصور ، او به مادر گفت که سگش چقدر بانمک و خوب است و با همه دوستانه رفتار می کند و آنها را خیلی دوست دارد. صاحب جدید سگ تماس گرفته بود که بگوید چقدر خوشحال هستند که این کیزهاند را دارند. صاحب جدید، سگ را قلاده نکرده بود و موقعیت سگ طوری بود که می توانست آزادانه برای خود در حیاط بازی کند. برای کسانی که با نژادهای سگ آشنایی دارند ، باید بدانند که نژاد کیزهاند(Keeshond) نژادی نیست که گاز بگیرد ، آنها عاشق همه کس و همه چیز هستند. سگ بدلیل قلاده شدن به این نقطه رسیده بود. قسمت خوشایند این بود که رفتار سگ دوباره برگشت و خوب شد ، زنجیر کنار گذاشته شد و سگ دیگر احتیاجی به دفاع کردن و نگهبانی کردن نداشت و دیگر احساس زندانی شدن نمی کرد.   

مورد دیگر آشنایی کسانی است که نژاد بولداگ انگلیسی (English Bulldog) دارند. او سگی داشت که در حیاط خلوت بسته شده بود. یک روز سگ ، خودش را از قلاده آزاد کرد. بچه همسایه سعی کرد  که او را به خانه برگرداند وقتی که قلاده سگ را گرفت سگ صورتش را گاز گرفت. چرا؟ سگ گیج شده بود. او ناگهانی آزاد شده بود و نمی دانست که چطور باید از پسش برآید. برگشت به خانه مصادف با قلاده شدن بود. صاحب بولداگ باید به بچه می گفت که اگر روزی سگ آزاد شد برای برگرداندن او به خانه اقدام نکند. بولداگ انگلیسی (English Bulldog) با بچه ها بسیار خوب و عاشق مردم است ، ولی حتی بواداگ هم دیوانه می شود اگر تمام روز قلاده شده و به زنجیر بسته شده باشد. نژاد بولداگ انگلیسی یکی از بدترین نژادها برای قلاده شدن است. آنها خیلی دوست دارند که در کنار شما باشند. قلاده کردن آنها در تمام روز باعث دیوانه شدن آنها می شود. احساس زندانی بودن می کنند ، بسته شدن ، در طبیعت سگ نمی باشد.

من راجع به موقعی صحبت نمی کنم که می خواهید سگتان را برای مدت کوتاهی به پیاده روی ببرید. یک روزی ما برای پیک نیک بیرون رفتیم و بولداگ انگلیسی ما نزدیک بود که یک رتوایلر (Rottweiler) را بکشد. ما مجبور شدیم که بولداگ را به درخت ببندیم. بعضی اوقات شما مجبورید که سگتان را ببندید. من راجع به سگهایی صحبت می کنم که در حیاط پشت خانه قلاده و بسته می شوند ، آنهایی که بغل خانه سگ قلاده شده اند ، آنهایی که اکثر زندگی خود را در قلاده به سر می برند ، آنهایی که می نشینند و نگاه می کنند و کاری بجز دفاع کردن و نگهبانی کردن ندارند.

انتخابهای دیگر

 

حصار نامرئی عالی می باشد. شما نمی توانید آنها ببنید و سگ می تواند آزادانه بدون اینکه مجبور باشد زنجیری را با خود بکشد بدود.

حصار عادی انتخاب دیگری است. هر چقدر محوطه آزاد برای سگ بیشتر باشد ، سگ خوشحالتر می شود و از خوشحال بودن سگ شما نیز خوشحال می شوید.

آموزش ، به سگ خود آموزش دهید ، به او یاد دهید که دور و بر خانه باشد و دور تر نرود. این بستگی به نژاد سگ و محوطه ای دارد که شما دارید در آن زندگی می کنید.

پرورشگاه سگ خیلی بهتر از قلاده کردن سگ است ، اگر صاحب سگ ، سگ را هر روز برای پیاده روی یا دویدن و بازی کردن آزادانه بیرون ببرد خوب می باشد. اما هنوز هم سگ در موقعیت محدود شده قرار گرفته است. در پایان همه اینها بستگی به این دارد که شما چه مقدار از وقتتان را صرف سگ خود می کنید. اگر شما وقت کافی برای سگ خود ندارید پس نباید سگ داشته باشید. 

استفاده از حصار برقی خیلی توصیه می شود. شما آنها را نمی بینید ، شکل حیاط شما عوض نمی شود چون قابل رویت نیست و سگ احساس آزادی می کند و می تواند دور و اطرافش را ببینید و هنوز همان امنیت را دارد که یک حصار عادی دارد.

گفتگو آنلاین