آموزش جعبه سگ

آموزش جعبه سگ

 آموزش جعبه سگ

 

 

سگها یاد می گیرند که به جعبه خود عشق بورزند. این مکان برای آنها یک جای خاص و مهم می شود ، چه در ماشین ، در هتل ، در حیاط یا در خانه.

جعبه باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا یک سگ بالغ بتواند در آن بایستد ، بنشیند و دراز بکشد (مطلوب است برای توله سگ شما از جعبه کوچک استفاده کنید). اصل مطلب این است که یاد بگیرد در جایی که غذا می خورد و می خوابد کثیف کاری نکند.

سگهایی که در محوطه آزاد نگهداری می شده اند ، آموزش نگهداری در خانه به آنها مشکل می باشد. برای اینکه آنها بطور غریزی محوطه زندگی خود را علامت گذاری می کنند (ادرار در محدوده زندگی).  جعبه را در محوطه ای قرار بدهید ،از آن پس دیگر او با شما خواهد بود ، بخشی از خانواده ، حتی بعنوان یک مراقب. جعبه او را در زیر زمین قرار ندهید، آنرا در آشپزخانه یا در اطلاقی که برای سرگرمی خانواده است قرار دهید ، اگر امکان دارد هر جایی که می روید آنرا با خودتان ببرید. توله سگها ، تشخیص تفاوتها را از 3 هفتگی به بعد یاد می گیرند.

اگر امکان دارد ، در شب جعبه را در اطاق خواب خود قرار دهید. این کار نه تنها برای توله سگ آسودگی ایجاد می کند ، بلکه الگوی خواب شما، توله سگ را برای خوابیدن دلگرم می کند و اگر سر و صدایی از آن شنیدید برای مراقبت از آن آنجایید.

اگر سگ من سروصدا کند ،هیچ وقت آنرا از جعبه اش بیرون نمی آورم. این تنها راهی است که می تواند یاد بگیرد ، اگر سروصدا نکند می تواند از جعبه اش بیرون بیاید ، این پاداش رفتار بدش خواهد بود. من حدود 5 دقیقه بعد از اینکه دست از سروصدا کردن کشید ، آن را از جعبه اش بیرون می آورم. بدون تشویق زیاد. شما می توانید وقتی که در جعبه اش است یک اسباب بازی برای جویدن به او بدهید، فقط زمانی که در جعبه اش است. زمانی که در جعبه اش است زیاد مورد تشویق قرارش دهید ، کم کم مدت زمانی  که در جعبه اش است را زیاد کنید. جعبه باید از زمانی که توله سگ را به خانه می آورید آماده باشد. توله سگ را به مدت 1 تا 2 ساعت در جعبه اش قرار دهید ، و در روز 3 تا 4 ساعت می توانید آنرا تنها بگذارید.

توجه داشته باشید، گذاشتن سگ در جعبه اش به تنهایی به معنی آموزش نگهداری آن در منزل نمی باشد. برای موفقیت ، شما می خواهید به توله سگتان یاد بدهید که دچار اشتباه نشود. خیلی از مردم زمانی که سگشان دستشویی می کند او را تنبیه می کنند و وقتی کارشان را بیرون از خانه انجام می دهند به آنها توجهی نمی کنند. پس با این کار شما به سگ یاد می دهید که خرابکاری فقط در زمانی که صاحب در منزل است اشتباه می باشد. هیچ وقت در زمانی که دارد شما را می بیند ، خرابکاریش را تمیز نکنید.

برای جلوگیری از خرابکاری ، هیچ وقت به سگتان اجازه ندهید که از خانه به بیرون فرار کند. او به سرپرستی 100% نیاز دارد. اگر شما باید اطاق را ترک کنید ،  حتی برای جواب دادن به تلفن ، بگذاریدش در جعبه اش یا با خودتان ببریدش.

دلیل واقعی آموزش جعبه برای جلوگیری از مشکلات، این است که به شما کمک کند تا بتوانید پیش بینی کنید که سگ چه وقت می خواهد دستشویی کند ، که در این حالت شما می توانید او را به جای مناسب ببرید. اولین قدم این است که یک برنامه غذایی منظم را برای او شروع کنید. بعد از غدا دادن آنرا به مدت 10 تا 15 دقیقه حبس کنید، سپس او را به نقطه ای که باید دستشویی کند ببرید. من وقتی که او را به آنجا می برم می گویم "برو دستشویی کن" ، آنها خواهند فهمید و یاد می گیریند که با این دستور دستشویی کنند. بعد از دستشویی کردن او را تشویق کنید.

سپس او را به داخل برگردانید و با او بازی کنید و یا اگر دوست دارد بیرون باشد ، با او در بیرون بازی کنید و یا او را برای پیاده روی ببرید. اگر او واقعاً از بیرون خوشش بیاید و شما همیشه او را بعد از دستشویی به داخل بیاورید ، او یاد می گیرد که دستشویی خود را نگه دارد تا شما آنرا به بیرون ببرید.اگر تصمیم دارید سگتان را به پیاده روی ببرید ، او باید قبل از اینکه برای پیاده روی برود دستشویی کند. بسیاری از مردم سگهایشان را برای پیاده روی ، بیرون می برند و درست در زمانی که دستشویی می کنند آنها را به خانه باز می گردانند. این عمل برای آنها  به این معناست که آنها بخاطر اینکه دستشویی کردند ، دارند به خانه باز می گردند. اگر می خواهید که آنها این فکر را نکنند ، بعد از آنکه او دستشویی کرد به پیاده روی خود ادامه دهید.

بعد از ½ ساعت ، بازی کردن ، او را برای خواب به جعبه اش ببرید. هر ساعت (بستگی به سنش دارد) او را برای ادرار به بیرون ببرید. اگر ادرار کرد ، با او بازی کنید ، اگر هم نکرد او را به جعبه اش برگردانید. فقط به یاد داشته باشید تا از اشتباهات جلوگیری کنید و برای کارهای خوب تشویقش کنید.

6 هفتگی - دستشویی هر ساعت

2 ماهگی - توله سگها باید 2 تا 3 ساعت کنترل شوند

3 ماهگی - 4 ساعت

4 ماهگی به بالا 5 ساعت

بساری از توله سگهای 3 ماهه می توانند دستشویی خود را یک شب کامل نگه دارند

همیشه توله سگ را از یک درب بیرون ببرید. همان دربی که دوست دارید به آن علامت بدهد. زنگ بر روی در برای برخی از صاحبان سگ مفید می باشد، هر وقت که در را باز می کنید آنرا به صدا در آورید. بعضی از سگها عکس العملی نشان نمی دهند و ساکت می نشینند و آنرا نگاه می کنند. بعضی از آنها  کمی واغ واغ می کنند اما برخی دیگر می روند و دم درب می نشینند. بنابراین زنگ می تواند وسیله جالبی باشد. آنها یاد می گیرند که خودشان را برای باز کردن درب ، به درب بزنند. بعضی ها از در مخصوص سگ استفاده می کنند. اما یک توله سگ کوچک برای دستوشیی کردن هیچ وقت نمی تواند برای دستشویی کردن به بیرون فرستاده شود ، باید خودتان آنرا به بیرون ببرید. 

 

 

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین