تحرک

تحرک

 

 

 سگ اساساً حیوانی است برای تعقیب کردن: پر طاقت ، صبور ، باهوش و تندپا. بالاتر از همه یک حیوان انس گیر و دوستانه است. بدون هیچ کناره گیری ، مغرور بودن ، بر خلاف خانواده گربه سانان. این به واضحی در گروه های سگهای وحشی دیده می شود که نه تنها در گرد آوردن گروه برای حمله همکاری می کنند بلکه همچنین مطمئن می شوند که سگهای بالغی که دستوری برای انجام دادن ندارند از توله ها مانند یک پرستار بچه در زمانی که والدین آنها برای شکار رفته اند مواظبت می کنند.

خانواده سگ که شامل روباه ها ، شغال ها و گرگها می باشد ، محیط زیست خاصی ندارند. در حقیقت وفق پذیری زیاد و چند منظوره بودن آنها باعث شده است که در سرتاسر دنیا وجود داشته باشند. با وجود این ، رسیدگی به بعضی از سیستمهای سگ که باعث  کمک کردن  برای  زنده  ماندن  آنها   معمولاً در نژادهای دینگو (Dingo) ، داشهوند (Dachshund) ، شی هواهوا (Chihuahua) و  کوکر اسپانیل (Cocker Spaniel) (آمریکن کوکر اسپانیل - انگلیش کوکر اسپانیل) است مهم می باشد.

این یک واقعیتی است شناخته شده که چیتا سریع ترین پستاندار دونده است. سرعت او ممکن است بالای 129 کیلومتر در ساعت  در مسافتهای کوتاه برسد. دوندگان سریع در خانواده سگ در یک گروه نمی باشند. همچنین سرعت گرگ می تواند تا 56 کیلومتر در ساعت برسد. و سالوکی (Saluki) و گریهاند (Greyhound) که مخصوص مسابقه دویدن پرورش داده شده اند می تواند تا 70 کیلومتر در ساعت برسد.
اما شکار در دنیای حیوانات اغلب در مسافتهای طولانی صورت می گیرد. در اینجا است که  استقامت سگ معلوم می شود. سگهای وحشی آفریقایی (African Wild Dogs) برای شکار می خرامند ، برخی  در پشت شکار به تندی راه می روند  و برخی دیگر به دنبال آنها می دوند. بعد از یک تعقیب طولانی این گونه سگها  در حقیقت تا آخرین نفس شیر ، آنرا دنبال می کنند و سپس او را می کشند.
سگ در آب آنها به اندازه کافی می توانند شنا کنند. یک سگ واقعاً  یک شناگر و غواص خوبی است. رکون داگ (Raccoon Dog) چینی ، ژاپنی یا سیبریه در صید ماهی بسیار ماهر است. رکون داگ وقتی که به دنبال شکار می گردد می تواند درزیر آب بمدت چند دقیقه بماند.

سگها ذاتاً دوندگانی برای مسافتهای طولانی هستند. آنها می توانند پشت سرهم به مدت کوتاه بپرند ، اما موفقیت آنها در شکار است زیرا برایشان آسان است. آنها می خرامند و با استقامت هستند.

 

علی رغم اینکه ساختار بدنی یک سگ متوسط قدرتمند و عضلانی است ، آنها بطور شگفت آوری موجودات فرز و چابکی هستند که می توانند به اندازه ارتفاع خود چندین بار بپرند.

 

تمامی سگها بطور طبیعی شناگر هستند ، همچنین برخی از آنها از جمله لابرادور ها مخصوص این کار هستند.

 

سگهایی که بینایی خوبی دارند بعنوان حیوانات بارکش برای کشیدن سورتمه هم اکنون کمیاب شده اند. سگهای نوع اشپیتز به خوبی با این کار وفق داده شده اند و در سرزمین هایی با آب و هاوی سرد آنها به کشیدن سورتمه ادامه می دهند چون از قرنها پیش این کار را انجام داده اند.

 

گفتگو آنلاین