اشپیتز آلمانی بررسی نژاد اشپیتز آلمانی
German Spitz

گروه: سگ قطبی

ویژگی ها


ارتفاع:
نر از 25 تا 41 (سانتی متر) ماده از 25 تا 41 (سانتی متر)
وزن: نر از 4 تا 18.5 ( کیلوگرم)
ماده از 4 تا 18.5 (کیلوگرم)
طول عمر: از 14 تا 15 سال

توضیحات:

جرمن اشپیتز (اشپیتز آلمانی)در انواع رنگها یافت می شود، رنگهای مشکی، قهوه ای، قهوه ای نارنجی، طوسی، سفید و چند رنگ به وفور یافت می شود. گوشها کوچک، مثلثی شکل، مقداری به هم نزدیک و برافراشته اند. طول پوشش خارجی سر در مقایسه با سایر بدن کوتاه تر است اما همچنان ضخیم می باشد. پاها کوچک و بین انگشتان مو دارد. چشمان درشت، دم حلقه زده بر پشت به سمت کنار بدن می افتد.
ندارد
بررسی نژاد اشپیتز آلمانی
بررسی نژاد اشپیتز آلمانی

آگاهی قبل از سرپرستی

02128420168

09121307070

آگاهی قبل از سرپرستی

درخواست مشاوره

باشگاه اطلس دام پارسیان

آگاهی قبل از سرپرستی

تماس 02128420168 تماس 09121307070
گفتگو آنلاین