سگهای مولد

این قسمت به معرفی برخی مولدهای باشگاه اطلس دام اختصاص دارد . تمامی این مولدین از لحاظ سلامت و اصالت زیر نظر دامپزشک مجموعه می‌باشند و توله های آنها قابلیت دریافت شجره اصالت ikc رو دارا می‌باشند

مولد نژاد پودل استاندارد پیچ

پیچ

پودل استاندارد ماده
مولد نژاد پودل استاندارد یونیک

یونیک

پودل استاندارد نر
مولد نژاد چی واوا مرله

مرله

چی واوا ماده
مولد نژاد چی واوا ماربل

ماربل

چی واوا نر
مولد نژاد شیبا اینو مایا

مایا

شیبا اینو ماده
مولد نژاد شیبا اینو نیوتن

نیوتن

شیبا اینو نر
مولد نژاد جک راسل تریر مگی

مگی

جک راسل تریر ماده
مولد نژاد جک راسل تریر مایلو

مایلو

جک راسل تریر نر
مولد نژاد بردر کالی لستر

لستر

بردر کالی نر
مولد نژاد بردر کالی مونژو

مونژو

بردر کالی ماده
مولد نژاد راف کولی هندسام

هندسام

راف کولی نر
مولد نژاد راف کولی سالومه

سالومه

راف کولی ماده
گفتگو آنلاین