سگهای مولد

این قسمت به معرفی برخی مولدهای باشگاه اطلس دام اختصاص دارد . تمامی این مولدین از لحاظ سلامت و اصالت زیر نظر دامپزشک مجموعه می‌باشند و توله های آنها قابلیت دریافت شجره اصالت ikc رو دارا می‌باشند

مولد نژاد دوبرمن ملکه

ملکه

دوبرمن ماده
مولد نژاد دوبرمن ژنرال

ژنرال

دوبرمن نر
مولد نژاد باکسر نیروانا

نیروانا

باکسر ماده
مولد نژاد باکسر بوبو

بوبو

باکسر نر
مولد نژاد باکسر الوک

الوک

باکسر نر
مولد نژاد آکیتا یوکی

یوکی

آکیتا ماده
مولد نژاد شیتزو پرسیک

پرسیک

شیتزو نر
مولد نژاد آکیتا کیتا

کیتا

آکیتا ماده
مولد نژاد آکیتا سورن

سورن

آکیتا ماده
مولد نژاد کاردیگن ولش کرگی اریشیا

اریشیا

کاردیگن ولش کرگی ماده
مولد نژاد گلدن رتریور سندی

سندی

گلدن رتریور نر
مولد نژاد پاگ گوچی

گوچی

پاگ ماده
گفتگو آنلاین