هرا(Hera)

ویژگی ها:

  1. نژاد: چکسلواکین ولف داگ (Czechoslovakian Wolfdog)
  2. جنسیت: ماده
  3. تولد: 1400/04/22
  4. رنگ:

سگ گرگی چکسلواکی پرجنب و جوش، بسیار فعال و مطیع است که واکنش‌های بسیار سریعی می‌دهد. همچنین، سگی بی باک، شجاع و مشکوکی است؛ اما بدون دلیل حمله نمی‌کند. وفاداری فوق العاده‌ای نسبت به سرپرست خود نشان می‌دهد. البته سگ گرگی چکسلواکی نه تنها با صاحبش، بلکه با تمام اعضای خانواده نیز می‌تواند به ‌راحتی یک رابطه اجتماعی بسیار قوی ایجاد کند.

جهت کسب اطلاعات در مورد نژاد چکسلواکین ولف داگ (Czechoslovakian Wolfdog) کلیک کنید

مشاهده ویژگی های نژاد

گالری

گفتگو آنلاین