دیزیره (Desiree)

ویژگی ها:

  1. نژاد: انگلیش کوکر اسپانیل (English Cocker Spaniel)
  2. جنسیت: ماده
  3. تولد: 1402/09/7
  4. رنگ:

دختر اطلس دام از بهترین کلاب روسیه به ایران وارد شد به نام : Desiree واقعا جای این رنگ خاص و بی‌نظیر در ایران بسیار خالی بود

جهت کسب اطلاعات در مورد نژاد انگلیش کوکر اسپانیل (English Cocker Spaniel) کلیک کنید

مشاهده ویژگی های نژاد

گالری

گفتگو آنلاین