پیکینز

ویژگی ها:

  1. جنسیت: نر
  2. تولد: 1402/04/13
  3. رنگ:

3 هزینه واکیسیناسیون و شناسنامه برعهده متقاضی می‌باشد.

گفتگو آنلاین