سگهای مولد

این قسمت به معرفی برخی مولدهای باشگاه اطلس دام اختصاص دارد . تمامی این مولدین از لحاظ سلامت و اصالت زیر نظر دامپزشک مجموعه می‌باشند و توله های آنها قابلیت دریافت شجره اصالت ikc رو دارا می‌باشند

کوپر

تاریخ تولد: 1398/04/20

مشاهده

جنتلمن

تاریخ تولد: 1399/04/20

مشاهده

برفی

تاریخ تولد: 1398/04/20

مشاهده

امور

تاریخ تولد: 1399/04/19

مشاهده

رابی

تاریخ تولد: 1398/04/20

مشاهده

ارشمیدس

تاریخ تولد: 1399/04/18

مشاهده

میشل

تاریخ تولد: 1398/04/20

مشاهده

هاچی

تاریخ تولد: 1398/04/12

مشاهده

پاچیکو

تاریخ تولد: 1396/04/15

مشاهده
گفتگو آنلاین