سگهای مولد

این قسمت به معرفی برخی مولدهای باشگاه اطلس دام اختصاص دارد . تمامی این مولدین از لحاظ سلامت و اصالت زیر نظر دامپزشک مجموعه می‌باشند و توله های آنها قابلیت دریافت شجره اصالت ikc رو دارا می‌باشند

مولد نژاد پاگ جودی

جودی

پاگ نر
مولد نژاد شیتزو گردو

گردو

شیتزو ماده
مولد نژاد پودل مینیاتوری پم پم

پم پم

پودل مینیاتوری ماده
مولد نژاد ژرمن شپرد بریو

بریو

ژرمن شپرد نر
مولد نژاد ژرمن شپرد رکسی

رکسی

ژرمن شپرد نر
مولد نژاد ژرمن شپرد gondor

gondor

ژرمن شپرد نر
مولد نژاد انگلیش کوکر اسپانیل لانا

لانا

انگلیش کوکر اسپانیل ماده
مولد نژاد انگلیش کوکر اسپانیل حنا

حنا

انگلیش کوکر اسپانیل ماده
مولد نژاد انگلیش کوکر اسپانیل یاشیل

یاشیل

انگلیش کوکر اسپانیل نر
مولد نژاد انگلیش کوکر اسپانیل کوپر

کوپر

انگلیش کوکر اسپانیل نر
مولد نژاد انگلیش کوکر اسپانیل جنتلمن

جنتلمن

انگلیش کوکر اسپانیل نر
مولد نژاد چاو چاو برفی

برفی

چاو چاو ماده
گفتگو آنلاین