سگهای مولد

این قسمت به معرفی برخی مولدهای باشگاه اطلس دام اختصاص دارد . تمامی این مولدین از لحاظ سلامت و اصالت زیر نظر دامپزشک مجموعه می‌باشند و توله های آنها قابلیت دریافت شجره اصالت ikc رو دارا می‌باشند

مولد نژاد چاو چاو امور

امور

چاو چاو ماده
مولد نژاد چاو چاو رابی

رابی

چاو چاو نر
مولد نژاد کاردیگن ولش کرگی ارشمیدس

ارشمیدس

کاردیگن ولش کرگی نر
مولد نژاد آکیتا میشل

میشل

آکیتا ماده
مولد نژاد آکیتا هاچی

هاچی

آکیتا نر
مولد نژاد آمریکن پیت بول تریر پاچیکو

پاچیکو

آمریکن پیت بول تریر نر
مولد نژاد آمریکن پیت بول تریر چاکلت

چاکلت

آمریکن پیت بول تریر ماده
مولد نژاد بردر کولی مونژو

مونژو

بردر کولی نر
مولد نژاد آکیتا effe

effe

آکیتا نر
مولد نژاد کین کورسو بارون

بارون

کین کورسو نر
مولد نژاد گلدن رتریور تدی

تدی

گلدن رتریور نر
گفتگو آنلاین