سگهای مولد

این قسمت به معرفی برخی مولدهای باشگاه اطلس دام اختصاص دارد . تمامی این مولدین از لحاظ سلامت و اصالت زیر نظر دامپزشک مجموعه می‌باشند و توله های آنها قابلیت دریافت شجره اصالت ikc رو دارا می‌باشند

یوکی

تاریخ تولد: 1398/05/15

مشاهده

پرسیک

تاریخ تولد: 1398/05/23

مشاهده

کیتا

تاریخ تولد: 1397/05/23

مشاهده

سورن

تاریخ تولد: 1400/10/15

مشاهده

اریشیا

تاریخ تولد: 1399/05/14

مشاهده

سندی

تاریخ تولد: 1398/05/9

مشاهده

گوچی

تاریخ تولد: 1398/04/19

مشاهده

جودی

تاریخ تولد: 1398/04/19

مشاهده

گردو

تاریخ تولد: 1398/04/19

مشاهده
گفتگو آنلاین