سگهای مولد

این قسمت به معرفی برخی مولدهای باشگاه اطلس دام اختصاص دارد . تمامی این مولدین از لحاظ سلامت و اصالت زیر نظر دامپزشک مجموعه می‌باشند و توله های آنها قابلیت دریافت شجره اصالت ikc رو دارا می‌باشند

مولد نژاد پودل - استاندارد پیچ

پیچ

پودل - استاندارد ماده
مولد نژاد پودل - استاندارد یونیک

یونیک

پودل - استاندارد نر
مولد نژاد چیواوا مرله

مرله

چیواوا ماده
مولد نژاد چیواوا ماربل

ماربل

چیواوا نر
مولد نژاد شیبا اینو مایا

مایا

شیبا اینو ماده
مولد نژاد شیبا اینو نیوتن

نیوتن

شیبا اینو نر
مولد نژاد جک راسل مگی

مگی

جک راسل ماده
مولد نژاد جک راسل مایلو

مایلو

جک راسل نر
مولد نژاد بردر کولی لستر

لستر

بردر کولی نر
مولد نژاد بردر کولی مونژو

مونژو

بردر کولی ماده
مولد نژاد راف کولی هندسام

هندسام

راف کولی نر
مولد نژاد راف کولی سالومه

سالومه

راف کولی ماده
گفتگو آنلاین