سگهای مولد

این قسمت به معرفی برخی مولدهای باشگاه اطلس دام اختصاص دارد . تمامی این مولدین از لحاظ سلامت و اصالت زیر نظر دامپزشک مجموعه می‌باشند و توله های آنها قابلیت دریافت شجره اصالت ikc رو دارا می‌باشند

مگی

تاریخ تولد: 1397/05/23

مشاهده

مایلو

تاریخ تولد: 1397/05/23

مشاهده

لستر

تاریخ تولد: 1399/05/23

مشاهده

مونژو

تاریخ تولد: 1399/05/23

مشاهده

هندسام

تاریخ تولد: 1398/05/23

مشاهده

سالومه

تاریخ تولد: 1399/05/14

مشاهده

ملکه

تاریخ تولد: 1398/05/23

مشاهده

ژنرال

تاریخ تولد: 1398/05/23

مشاهده

نیروانا

تاریخ تولد: 1397/05/23

مشاهده
گفتگو آنلاین