سگهای مولد

این قسمت به معرفی برخی مولدهای باشگاه اطلس دام اختصاص دارد . تمامی این مولدین از لحاظ سلامت و اصالت زیر نظر دامپزشک مجموعه می‌باشند و توله های آنها قابلیت دریافت شجره اصالت ikc رو دارا می‌باشند

مولد نژاد چکسلواکین ولف داگ ولف(Wolf)

ولف(Wolf)

چکسلواکین ولف داگ نر
مولد نژاد چکسلواکین ولف داگ هرا(Hera)

هرا(Hera)

چکسلواکین ولف داگ ماده
مولد نژاد پودل استاندارد پیچ

پیچ

پودل استاندارد ماده
مولد نژاد پودل استاندارد یونیک

یونیک

پودل استاندارد نر
مولد نژاد چی واوا مرله

مرله

چی واوا ماده
مولد نژاد چی واوا ماربل

ماربل

چی واوا نر
مولد نژاد شیبا اینو مایا

مایا

شیبا اینو ماده
مولد نژاد شیبا اینو نیوتن

نیوتن

شیبا اینو نر
مولد نژاد جک راسل تریر مگی

مگی

جک راسل تریر ماده
مولد نژاد جک راسل تریر مایلو

مایلو

جک راسل تریر نر
مولد نژاد بردر کالی لستر

لستر

بردر کالی نر
مولد نژاد بردر کالی مونژو

مونژو

بردر کالی ماده
گفتگو آنلاین