سگهای مولد

این قسمت به معرفی برخی مولدهای باشگاه اطلس دام اختصاص دارد . تمامی این مولدین از لحاظ سلامت و اصالت زیر نظر دامپزشک مجموعه می‌باشند و توله های آنها قابلیت دریافت شجره اصالت ikc رو دارا می‌باشند

effe

تاریخ تولد: 1398/01/1

مشاهده

بارون

تاریخ تولد: 1399/01/1

مشاهده

تدی

تاریخ تولد: 1397/01/1

مشاهده
گفتگو آنلاین