سگهای مولد

این قسمت به معرفی برخی مولدهای باشگاه اطلس دام اختصاص دارد . تمامی این مولدین از لحاظ سلامت و اصالت زیر نظر دامپزشک مجموعه می‌باشند و توله های آنها قابلیت دریافت شجره اصالت ikc رو دارا می‌باشند

پم پم

تاریخ تولد: 1398/04/19

مشاهده

بریو

تاریخ تولد: 1398/06/13

مشاهده

رکسی

تاریخ تولد: 1398/04/5

مشاهده

gondor

تاریخ تولد: 1398/01/1

مشاهده

لانا

تاریخ تولد: 1399/04/19

مشاهده

حنا

تاریخ تولد: 1398/04/20

مشاهده

یاشیل

تاریخ تولد: 1399/04/18

مشاهده

کوپر

تاریخ تولد: 1398/04/20

مشاهده

جنتلمن

تاریخ تولد: 1399/04/20

مشاهده
گفتگو آنلاین