دوره های آموزشی باشگاه اطلس دام پارسیان

باشگاه اطلس دام پارسیان ارائه کننده انواع دوره های آموزشی برای سگ ها به دو صورت خصوصی در منزل و آموزش در محل آموزشگاه میباشد.
تیم آموزش اطلس دام علاوه بر دوره های آموزشی مقدماتی و‌ مقدماتی پیشرفته ارائه کننده دوره های آموزش شبیه ساز منزل و کلاس های رفع ناهنجاری میباشد.
دوره شبیه ساز منزل مناسب افرادی هست که کمتر میتوانند برای سگشون وقت بگذارند.

آموزش سگ

تعرفه دوره های آموزش سگ

آموزش در محل آموزشگاه

1. شبیه ساز منزل:

زمان 35 تا 40 روز
هزینه 15 میلیون تومان

2. مقدماتی:

زمان 25 تا 35 روز
هزینه 12 میلیون تومان

3. مقدماتی پیشرفته:

زمان 35 تا 45 روز
هزینه 16 میلیون تومان

4. گارد:

زمان 1.5 تا 2 ماه
هزینه 17 تا 20 میلیون تومان

5. گارد پیشرفته:

زمان 3 تا 4 ماه
هزینه 22 میلیون تومان

آموزش در منزل

1. مقدماتی:

کرج
هزینه 12 میلیون تومان

تهران
هزینه 14 میلیون تومان

2. مقدماتی پیشرفته:

کرج
هزینه 15 میلیون تومان

تهران
هزینه 15 میلیون تومان

3. رفع ناهنجاری:

جلسه ای 2 میلیون تومان

آموزش سگ
آموزش آنلاین

1. اصول نگهداری اولیه:

4 جلسه
هزینه 4 میلیون تومان

2. آموزش دستشویی:

هزینه 500 هزار تومان

آگاهی قبل از سرپرستی

02128420168

09121307070

آگاهی قبل از سرپرستی

درخواست مشاوره

گفتگو آنلاین