چه اسمی برای سگم انتخاب کنم!

سگ‌ها حیوانات وفادار و باهوشی هستند که خیلی زود اسمی که برایشان انتخاب می‌کنید را یاد می‌گیرند و هنگامی که صدایشان می‌زنید به نام خود عکس العمل نشان می‌دهند. پس سعی کنید نام خوبی را با توجه به نوع و نژاد سگ خود انتخاب کنید.

Pegasus

Peewee

Peepers

Peep

Pedzi

Pedro

Peder

Peddler

Peck

Pele

Pest

Peony

Pepi

Pesky

Persnickety

Persia

Perseus

Persephone

Perry

Perro

Peroxide

Perot

Peronel

Peron

Pero

Pernod

Peoria

Pernelle

Periwinkle

Peritar

Perdita

Percy

Perch

Perceval

Pepsi

Peppy

Pepperoni

Peppermint

Pepper

Pepito

Pepita

Perlie

گفتگو آنلاین