چه اسمی برای سگم انتخاب کنم!

سگ‌ها حیوانات وفادار و باهوشی هستند که خیلی زود اسمی که برایشان انتخاب می‌کنید را یاد می‌گیرند و هنگامی که صدایشان می‌زنید به نام خود عکس العمل نشان می‌دهند. پس سعی کنید نام خوبی را با توجه به نوع و نژاد سگ خود انتخاب کنید.

Picasso

Picard

Pica

Piazza

Philip

Pias

Pia

Phyllis

Phyllida

Phonograph

Phoenix

Phoenicia

Phoebe

Phlash

Phlappjack

Philus

Philomina

Phillipina

Philistine

Piano

Pigpen

Pesto

Peso

Penrod

Penny

Penne

Penn

Penina

Peni

Penguin

Penelope

Pendragon

Pendleton

Penda

Pen

Pemba

Pentagram

Pelgia

Pela

Peking

Peke

Peggy

گفتگو آنلاین