چه اسمی برای سگم انتخاب کنم!

سگ‌ها حیوانات وفادار و باهوشی هستند که خیلی زود اسمی که برایشان انتخاب می‌کنید را یاد می‌گیرند و هنگامی که صدایشان می‌زنید به نام خود عکس العمل نشان می‌دهند. پس سعی کنید نام خوبی را با توجه به نوع و نژاد سگ خود انتخاب کنید.

3-D

Philander

Philadelphia

Pheobe

Phemie

Pheba

Pharos

Pharaoh

Phantom

Peyton

Peyote

Peugeot

Petunia

Petulia

Philemon

Petula

Petros

Petronella

Petrona

Petrina

Petrice

Petrarch

Petra

Petitfour

Petinka

Petie

Petey

Peter

Petena

Pettibones

Pete

Philie

Philippa

Piglet

Piggy

Pierrot

Pierre

Piedmont

Pickwick

Pickles

Pickett

Piccolo

گفتگو آنلاین